^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

XXXVIII Dni Otwartych Drzwi

ŚRODOWISKO W KTÓRYM ŻYJEMY

wfos2

GOSPODARKA ODPADAMI – USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU

ŁĄKA KWIETNA SPOSOBEM NA ZWIĘKSZENIE BIORÓŻNORODNOŚCI

KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE „PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA”

RACJONALNE GOSPODAROWANIE WODĄ

DLACZEGO OCHRONA MOKRADEŁ JEST WAŻNA?

Ochrona atmosfery – sposoby poprawy jakości powietrza

ROZWIĄZANIA ZWIĘKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ DOMU

POSTĘPOWANIE Z UCIĄŻLIWYMI ODPADAMI W GOSPODARSTWIE

AGROENERGIA – DOFINANSOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W SEKTORZE ROLNICZYM

RUSZYŁA TRZECIA EDYCJA PROGRAMU „MOJA WODA”

CO WARTO WIEDZIEĆ O POMPIE CIEPŁA?

OCHRONA LASÓW

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU MÓJ PRĄD 5.0

MAŁA RETENCJA WODY JAKO DOBRA PRAKTYKA ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU

PROGRAM PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

RUSZYŁ PROGRAM „ENERGIA DLA WSI”

EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA RÓŻNE SPOSOBY OGRZEWANIA

DZIKIE WYSYPISKA ŚMIECI – POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA LUDZI I ŚRODOWISKA

Zmiany w ustawie o odpadach obowiązujące od stycznia 2022 r.

Termomodernizacja - opłacalna i ekologiczna inwestycja

DOFINANSOWANIE DO POMP CIEPŁA Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

DOFINANSOWANIE DO WAPNOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (WFOŚIGW)

ZERO WASTE W ŻYCIU CODZIENNYM

„ZIELONE CZEKI” edycja konkursu w 2022 r

Jak dbać o zasoby wodne?

NFOŚiGW wkrótce ogłosi nabór w programie „Moje Ciepło”

PROGRAM AGROENERGIA WSPARCIE OZE DLA ROLNICTWA

SIEĆ NATURA 2000 – CO MOŻNA ROBIĆ NA TERENACH OCHRONNYCH

DOFINANSOWANIE NA USUWANIE AZBESTU

WYKORZYSTANIE MATERII ORGANICZNEJ W FUNKCJONOWANIU BIOGAZOWNI W GOSPODARSTWIE

EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW UE

SPOSOBY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI NA OBSZARACH MIEJSKICH I WIEJSKICH

DBAJMY O LASY, DOBRO ŚRODOWISKA

WAŻNE ZMIANY W PROGRAMIE " CZYSTE POWIETRZE", RACJONALNA GOSPODARKA NAWOZOWA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Odbudowa zniszczonych ekosystemów

„MOJA WODA” – cele, zasady, dofinansowanie

TERMOMODERNIZACJA Z WFOŚIGW W KATOWICACH

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” PO ZMIANACH

OGRANICZENIE EMISJI AMONIAKU W PRODUKCJI ROŚLINNEJ

ANALIZA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM POWIETRZE

BIOGAZOWNIE ROLNICZE

Zasady stosowania komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie

Potencjał bioróżnorodności ogrodów przydomowych w bilansie obiegu materii organicznej

NOWY OBOWIĄZEK ROLNIKÓW - rejestr odpadów w BDO

FOTOWOLTAIKA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

RETENCJA WODY sposobem na ograniczenie suszy i powodzi

ELEKTROMOBILNOŚĆ – w trosce o czyste powietrze

NOWE ZASADY SEGREGACJI ŚMIECI

ENERGETYKA PROSUMENCKA SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE

Zrównoważona i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi w gospodarstwie rolnym

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

DOFINANSOWANIE DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA

ANALIZA STANU ŚRODOWISKA

ZALETY BUDOWNICTWA PASYWNEGO

PRAKTYKI OGRANICZAJĄCE ZANIECZYSZCZENIE WÓD ZE ŹRÓDEŁ ROLNICZYCH

BEZEMISYJNY TRANSPORT PUBLICZNY

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH, DUŻO DROŻEJ ZA MIESZANIE ŚMIECI

LIKWIDACJA POKRYĆ DACHOWYCH Z AZBESTU, UTYLIZACJA W ASPEKCIE NEGATYWNYCH SKUTKÓW NA ZDROWIE LUDZI I ZWIERZĄT

Niekonwencjonalne sposoby ogrzewania domów i mieszkań

PODSUMOWANIE szczytu klimatycznego COP24

ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIU ŚRODOWISKA POPRZEZ ZMNIEJSZENIE EMISJI PYŁÓW

NOWE ZASADY segregacji odpadów

KOLEKTORY SŁONECZNE

GEPARD – bezemisyjny transport publiczny

NABÓR WNIOSKÓW NA WYMIANĘ PIECÓW W RAMACH PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

W OPARCIU O DOTYCHCZASOWE KU NOWYM WYZWANIOM
Rozmowa z Prezesem WFOŚiGW w Katowicach Tomaszem Bednarkiem

ZIELONE CZEKI 2018 rozdane

Działanie ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE - Pakiety przyrodnicze

KIEDY OGRZEWANIE STAJE SIĘ LUKSUSEMKIEDY OGRZEWANIE STAJE SIĘ LUKSUSEM

EKOLOGICZNE KOTŁY NA PELET

POMPY CIEPŁA - nieograniczony dostęp do bezpłatnej energiiPOMPY CIEPŁA - nieograniczony dostęp do bezpłatnej energii

Powietrze na Śląsku coraz zdrowsze

Rola i ochrona elementów przyrodniczych na obszarach rolnych

Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi

MILIONY ZŁOTYCH DLA TAURONA CIEPŁO NA REALIZACJĘ PROGRAMU LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI

Zanim wytniesz - przeczytaj!

Plastik – od nadmiaru do umiaru

Poszanowanie zasobów w gospodarstwie rolnym wartością na rzecz ochrony środowiska (cz. II.)

POSZANOWANIE ZASOBÓW W GOSPODARSTWIE ROLNYM WARTOŚCIĄ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA (cz. I.)

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych

Usuwanie azbestu ze wsparciem WFOŚiGW łatwiejsze niż myślisz

SMOG NADAL ATAKUJE

Kolejna edycja konkursu „Zielona pracownia 2016” już za nami

Rozmowa z prof. dr. hab. Janem Szyszko, ministrem środowiska

PROGRAM WSPARCIA DORADZTWA ENERGETYCZNEGO NA ŚLĄSKU

WFOŚiGW w Katowicach wspiera ochronę chomika europejskiego w okolicach Jaworzna

EMAS to uznanie i prestiż dla WFOŚiGW w Katowicach

W trosce o nasze zdrowie i jakość życia, trwa kampania naboru projektów w ramach POIS na lata 2014-2020

Kolejny partner WFOŚiGW dla wspólnych działań

Ważne porozumienie dla wspólnych korzyści

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych - ze wsparciem WFOŚiGW

Gospodarka odpadami z różnego punktu widzenia

Aby nas śmieci nie zasypały

Dzięki wsparciu Programu Infrastruktura i Środowisko wykonano wiele dobrej roboty

Konkurs „Zielona pracownia - projekt” uczy i inspiruje młodzież do proekologicznych działań

Porozumienie w sprawie finansowania projektów z zakresu wymiany węglowych źródeł ciepła

Gmina Rudziniec dba o swoje środowisko

OBECNOŚĆ ŻUBRÓW W WOJ. ŚLĄSKIM WSPIERANA PRZEZ WFOŚiGW W KATOWICACH

MINISTER Z MŁODZIEŻĄ

EKOLOGICZNA GALA W KINOTEATRZE RIALTO W KATOWICACH

Ważne spotkanie z samorządowcami

Dofinansowanie WFOŚiGW w Katowicach do wyjazdów młodzieży

RUSZA KOLEJNA EDYCJA „ZIELONE CZEKI” 2015

PREFERENCYJNA LINIA KREDYTOWA POMOCĄ W OGRANICZENIU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W BUDOWNICTWIE

WFOŚIGW W KATOWICACH WSPIERA ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY

PROGRAM LIFE WSPIERA OCHRONĘ ŚRODOWISKA NA SZCZEBLU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM

PROGRAM PROSUMENT SŁUŻY SAMORZĄDOM TERYTORIALNYM I ICH MIESZKAŃCOM

WFOŚIGW W KATOWICACH WSPIERA BUDOWĘ METEORADARU

KOLEJNA EDYCJA FORUM NOWEJ GOSPODARKI ZNÓW W KATOWICACH 28.07.2014

ZIELONE CZEKI ROZDANE 04.06.2014

ZIELONE CZEKI 25.04.2014

WFOŚIGW W KATOWICACH POMAGA DBAĆ O ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY 11.04.2014

"Gekon" pomaga nauce 28.02.2014

„Gekon” pomaga nauce 27.01.2014

(Pro)ekologiczna „KAWKA" 07.01.2014

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com