^ Back to Top

Oferty Pracy

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Prowadzi stały nabór do pracy w województwie śląskim na stanowisko doradcy rolniczego.  

Wymagania:
 - Wykształcenie wyższe - rolnicze
 
Oferujemy:
- Pracę na pełen etat
- Dobre i stabilne warunki zatrudnienia.
- Możliwość rozwoju
Oferty należy składać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub listownie na adres:
ŚODR w Częstochowie, ul Wyszyńskiego 70/126 42-200 Częstochowa


Informujemy jednocześnie, że nie udziela się odpowiedzi na każdą złożoną ofertę ale będą uwzględniane przy rekrutacjach.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe są administrowane przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa, NIP 573-12-88-248. 
 
Prosimy o zawarcie w ramach CV kandydatów do pracy następujące treści klauzul: 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Częstochowie moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem". 
 
Brak takiej klauzuli spowoduje, że Państwa CV nie zostanie rozpatrzone i zostanie usunięte.
 
Jeśli wyrażają Państwo wolę, aby złożone przez Państwa CV/listy motywacyjne były wykorzystywane przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Częstochowie o kolejnych rekrutacji, prosimy o zawarcie klauzuli o treści:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Częstochowie w zakresie wskazanym w niniejszym CV/liście motywacyjnym przez okres 1 roku w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia kolejnych rekrutacji prowadzonych przez tego pracodawcę. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem".
 
Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w CV oraz liście motywacyjnym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji, jeżeli udzielą Państwo na to stosownej zgody (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, aż do czasu zakończenia procesu rekrutacji (za wyjątkiem CV wybranego kandydata), chyba że udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 1 roku od dnia przesłania CV.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 
Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.