^ Back to Top

Archiwum

Nadbudowa budynku biurowego znajdującego się w Częstochowie

przy ul. Wyszyńskiego 70/126
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Otwarcie ofert
Ogłoszenie przetargu
SIWZ
Pozostałe załączniki

Archiwum 2010r.

__________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH

DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Będzin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Lędziny

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Racibórz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wodzisław

ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH

PRZEZ ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia

II PRZETARG NA DOCIEPLENIE i ZMIANA KOLORYSTYKI ŚCIAN W BIELSKU-BIALEJ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wycofanie oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Projekt docieplenia i kolorystyki elewacji

Przedmiar

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót>

Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia

ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH

PRZEZ ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1,2,4,7,8,9,10,11

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 3

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 5,6,13,16

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia

PRZETARG NA DOCIEPLENIE i ZMIANA KOLORYSTYKI ŚCIAN W BIELSKU-BIAŁEJ

Rozstrzygniecie po powtórnej ocenie ofert

Informacje z otwarcia ofert

Wybór oferty

Ogłoszenie

Projekt docieplenia i kolorystyki elewacji

Przedmiar

Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o sprzedaży laptopów (sprzedaż zakończona)