^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Usługi doradcze

logotypy bydlo

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie realizuje operację

„Wsparcie korzystania z usług doradczych”

Operacja w zakresie świadczenia usług doradczych mająca na celu poprawę wyników gospodarczych
gospodarstworaz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw szczególnie z myślą o zwiększeniu
uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” działania
„Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com