^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Usługi doradcze

logotypy bydlo

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie realizuje operację

„Wsparcie korzystania z usług doradczych”

Operacja w zakresie świadczenia usług doradczych mająca na celu poprawę wyników gospodarczych
gospodarstworaz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw szczególnie z myślą o zwiększeniu
uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” działania
„Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com