^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Tu mieszkam, tu zmieniam EKO

Wszystkich, którzy są zainteresowani upiększeniem swojej okolicy poprzez "działania ekologiczno  - estetyczne" , w dodatku ze wsparciem finansowym - powinien zainteresować nowy konkurs.

eko

Fundacja Santander ogłasza nabór wniosków do ogólnopolskiego konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”.

„Celem Konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.

Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw ekologicznych, mających na celu aranżację przestrzeni lokalnej poprzez m.in. nasadzenie roślin i drzew przez podmioty je realizujące we współpracy z właścicielami/ dysponentami terenu i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań” (Regulamin)

Jak podają Organizatorzy w ramach projektów mogą powstać m.in.:

parki kieszonkowe lub ogrody deszczowe

roślinne murale

„zielone” przystanki autobusowe

inne ekologiczne projekty, mające na celu wprowadzenie zieleni do naszego otoczenia.

Fundacja Santander zaprasza do udziału instytucje i organizacje, które działają w lokalnym środowisku, m.in.: szkoły, fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, muzea, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego czy jednostki ochotniczej straży pożarnej.

Wszystkie niezbędne informacje i materiały znajdują się na stronie:

www:fundacja.santander.pl/2021/02/05/rusza-nabor-do-programu-grantowego-tu-mieszkam-tu-zmieniam-eko/

Projekty można zgłaszać w terminie od 5 lutego do 8 marca 2021 r.

Źródło: https://fundacja.santander.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com