^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Szkolenie dla rolników PS WPR

LOGOTYPY SZKOLENIE pswpr

W związku z podpisaniem umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku dotyczącego przyznania pomocy w ramach interwencji I.14.1.1 Doskonalenie zawodowe rolników moduł 1 Szkolenia podstawowe dla rolników objętej Planem Strategicznym na lata 2023-2027 Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie planuje w okresie od 2 stycznia do 15 października 2024 r. organizację i przeprowadzenie na terenie województwa śląskiego szkoleń na następujące tematy:

- Ekoschematy – wymogi i płatności w realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt;

- Ekoschemat - Dobrostan zwierząt;

- Normy i wymogi warunkowości.

Szkolenia będą współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Szczegóły dotyczące realizacji projektu zostaną zamieszczone wkrótce na stronie www.czwa.odr.net.pl.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com