^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
11
17
18
19
24
25
26
29
30
31

Jak plonował jęczmień Flavour

Odmianę jęczmienia jarego Flavour chciał sprawdzić w uprawie polowej Pan Franciszek z Lędzin. Według opisu katalogowego - Flavour to odmiana jęczmienia jarego o typowo pastewnym kierunku użytkowania. Wyróżnia się bardzo wysokim potencjałem plonu ziarna i potencjałem krzewienia, bardzo wysoką tolerancją na mączniaka prawdziwego i plamistość siatkowaną.

Jak opisuje katalog - Flavour na sztywnym krótkim źdźble dźwiga potężny kłos mocno wypełniony ziarnami o wysokiej masie. Jest to przyczyna średniej odporności na wyleganie.

Jęczmień jary Flavour wysiano 14.03.2014r. w ilości 150kg/ha nasion kwalifikowanych na polu o powierzchni 2ha. Wiosną wykonano: nawożenie przedsiewne NPK oraz uprawę agregatem, oprysk herbicydami na chwasty, natomiast opryski na choroby i szkodniki nie były konieczne. Pomimo zastosowania regulatorów wzrostu - przed żniwami łan był wyległy.

Jęczmień jary Flavour zebrano 1.08.2014r. a uzyskany plon - powyżej 53q/ha, jakościowo był dobry.

Opis odmiany Flavour - wybrane cechy wg katalogu):

wysokość roślin – niska ok. 72cm,

krzewienie – bardzo silne,

masa tysiąca ziaren – 44g,

zawartość białka – wysoka,

odporność na wyleganie – średnia,

odporność na choroby – wysoka do bardzo wysoka (mączniak prawdziwy, plamistość siatkowana),

gęstość wysiewu (nasion/m2)

planowy siew,normalne warunki glebowe – 260,

nawożenie azotowe (kg N/ha)

przedsiewne – 70.

Opis i warunki agrotechniczne pola demonstracyjnego:OK

Powierzchnia w ha

Gleba

/klasa/

pH

Zasobność:  

Przedplon

Uprawa roli

P2O5

K2O

MgO

2

IVb

6,0

średnia

średnia

średnia

ziemniak

standardowa

 

Zabiegi agrotechniczne:

Wyszczególnienie

Termin wykonania

Nazwa i dawka

Nawożenie przedsiewne:

przed siewem

superfosfat 40% 250kg/ha

sól potasowa 150kg/ha

saletra amonowa 150 kg/ha

Siew

14.03.2014.

ilość wysiewu 150 kg/ha

Stosowanie herbicydów

kwiecień

Mustang Forte

retardanty

kwiecień

Modus

Zbiór

1.08.2014.

plon 53q/ha

 

flavour14