^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza

Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzy Chróścikowski zapraszają na posiedzenia Komisji Rolnictwa:

- w dniu 16 lipca br. (godz.13.00, sala 182), proponowany porządek obrad:

orzel1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego

2. Rozpatrzenie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

- w dniu 21 lipca br.), proponowany porządek obrad:

1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat zabezpieczania rynku polskiego przed napływem nielegalnych i podrabianych środków ochrony roślin (godz. 16.00, sala 176) .

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych ustaw (godz. 17.30, sala 176, więcej informacji www.senat.gov.pl

Źródło: informacja nadesłana przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com