^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Spotkanie śląskich władz samorządowych i instytucji rolniczych w Koszęcinie

          23 stycznia br. Grzegorz Boski Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie uczestniczył w uroczystej naradzie zorganizowanej przez ŚOR ARiMR, która odbyła się w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie.

 

            Celem spotkania było podsumowanie efektów pracy 17 powiatowych biur ARiMR w województwie śląskim w 2014r., zaprezentowanie nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 oraz wymiana doświadczeń związanych z obsługą wniosków.

           

         Dyrektor Śląskiego Oddziału Agencji Stanisław Gmitruk zapewnił, że ARiMR tak, jak do tej pory, towarzyszyła będzie rolnikom, przedsiębiorcom rolnym i pozostałym mieszkańcom obszarów wiejskich w procesie dalszych przemian, oferując jednocześnie wsparcie merytoryczne i finansowe.

 gmitruk

 

W spotkaniu udział wzięli również: Stanisław Dąbrowa Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Roman Włodarz Prezes Śląskiej Izby Rolniczej, Jerzy Motłoch Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Tomasz Żabiński Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Rynku Rolnego w Katowicach, Irena Łaba Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Częstochowie, Tadeusz Sarna Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach, Zygmunt Adrianek Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach, Artur Pustelnik Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, Lesław Skorupski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach, Bernadetta Niemczyk Przewodnicząca Rady Krajowej Koła Gospodyń Wiejskich, Joachim Smyła Starosta Lubliniecki, Grzegorz Ziaja Wójt Gminy Koszęcin oraz kierownicy Biur Powiatowych ARiMR woj. śląskiego.

 

dąbrowa

 

dąbrowa 2JPG 

 

            Dyrektor Grzegorz Boski przedstawił zadania realizowane przez pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie skierowane do rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich województwa śląskiego. Podkreślił wpływ doradztwa na powodzenie realizacji PROW 2007-2013 oraz omówił wyzwania, jakie czekają doradztwo w nowym okresie programowania. Na koniec dziękując Dyrektorowi OR ARiMR Stanisławowi Gmitrukowi za bardzo dobrą współpracę obu instytucji, wyraził chęć realizacji dalszych, wspólnych działań w zakresie informacji i wspierania mieszkańców obszarów wiejskich woj. śląskiego.

koszęcin - boski

 

tekst Barbara Gąsiorowska

foto Joanna Chalabowska

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com