^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Globalna konferencja nt. "Zrównoważonej produkcji roślinnej".

images

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z siedzibą w Rzymie przekazała komunikat dotyczący organizacji globalnej konferencji na temat: "Zrównoważonej produkcji roślinnej" (Global Conference on Sustainable Plant Production). Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej w dniach od 2 do 4 listopada br. pod hasłem „Innowacje, efektywność i odporność” („Innovation, Efficiency and Resilience”). W załączeniu przekazujemy komunikat w tej sprawie. Szczegółowy program Konferencji zostanie wkrótce udostępniony przez FAO. Celem konferencji jest podniesienie świadomości na temat roli zrównoważonej produkcji roślinnej w realizacji ram strategicznych FAO 2022–2031. Zaproszenie do udziału w konferencji skierowane jest do państw członkowskich FAO, rolników, naukowców, agencji rozwojowych, decydentów, społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego. Obrady konferencyjne będą się koncentrować na zagadnieniu innowacji, które tworzą wydajne systemy produkcji roślinnej, odporne na stresy biotyczne i abiotyczne, zmiany klimatu i zagrożenia naturalne.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com