^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Fundusz Gwarancji Rolnych

 zrealizuj plany

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na problemy związane ze wzrostem stóp procentowych oraz problemów związanych z bieżącym finansowaniem gospodarstw sektora przetwórstwa rolno-spożywczego zostały zwiększony poziom dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych z gwarancją FGR do 5%.

Kredyt obrotowy z gwarancją FGR, to produkt finansowany z środk,ów PROW 2014-2020 we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), którego dystrybucja odbywa się poprzez banki kredytujące, które podpisały umowy z BGK.

W związku z tym, że zmiana obowiązuje  do 31 grudnia 2022 roku, konieczne jest szerokie rozpowszechnienie informacji o dostępnym wsparciu finansowym wśród grupy doceowej tak, aby jak najwięcej zainteresowanych odbiorców mogło skorzystać z pomocy.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com