^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (6.2)- omówienie formularza biznesplanu i sposobu jego wypełniania

06

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Departament Działań Premiowych, zaprasza na szkolenie z zakresu wypełniania formularza biznesplanu, podziałania 6.2 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, będzie ono kontynuacją spotkania z 4 marca br. (w związku z dużą ilością zapytań uczestników z zakresu wypełniania biznesplanu).
Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu 22 marca 2022 roku w godzinach 10:00 – 12:00.

Szkolenie odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą aplikacji MS TEAMS.

Link umożliwiający dostęp do szkolenia znajduje się na stronie internetowej Agencji w lokalizacji:

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NjIxOGViZmEtN2RkYy00ZjYzLTg1Y
mUtOWI1YmJhZGZkYzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210c33744-11b3-
4105-8e92-5e995275bd57%22%2c%22Oid%22%3a%2296cfa403-882c-4461-92cca51f02bcde93%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

W ramach szkolenia możliwe będzie zadawanie pytań do osób prowadzących szkolenie przy użyciu czatu aplikacji MS TEAMS.

Program szkolenia:

10:00 – 10.10 Przywitanie uczestników oraz wprowadzenie do tematyki szkolenia. 
10:20 – 12.00 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” (6.2) – omówienie zmienionego formularza biznesplanu i sposobu jego wypełniania.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com