^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (6.2)- omówienie formularza biznesplanu i sposobu jego wypełniania

06

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Departament Działań Premiowych, zaprasza na szkolenie z zakresu wypełniania formularza biznesplanu, podziałania 6.2 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, będzie ono kontynuacją spotkania z 4 marca br. (w związku z dużą ilością zapytań uczestników z zakresu wypełniania biznesplanu).
Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu 22 marca 2022 roku w godzinach 10:00 – 12:00.

Szkolenie odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą aplikacji MS TEAMS.

Link umożliwiający dostęp do szkolenia znajduje się na stronie internetowej Agencji w lokalizacji:

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NjIxOGViZmEtN2RkYy00ZjYzLTg1Y
mUtOWI1YmJhZGZkYzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210c33744-11b3-
4105-8e92-5e995275bd57%22%2c%22Oid%22%3a%2296cfa403-882c-4461-92cca51f02bcde93%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

W ramach szkolenia możliwe będzie zadawanie pytań do osób prowadzących szkolenie przy użyciu czatu aplikacji MS TEAMS.

Program szkolenia:

10:00 – 10.10 Przywitanie uczestników oraz wprowadzenie do tematyki szkolenia. 
10:20 – 12.00 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” (6.2) – omówienie zmienionego formularza biznesplanu i sposobu jego wypełniania.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com