^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Rusza kolejna edycja programu „50 kW na start”, wspierającego zabudowę mikroinstalacji fotowoltaicznych

4P7A2387 002

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uruchamia od 15 lutego 2022 r. kolejną edycję cieszącego się dużą popularnością Programu „50 kW na start”, wspierającego zabudowę mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zmianą w tegorocznej edycji jest dostępność Programu dla firm z terenu województwa śląskiego, niezależnie od ich wielkości. Na Program Fundusz przeznaczy łącznie 10 mln zł.

- W poprzednich edycjach Programu sporo firm, ale spoza sektora MSP, pytało nas o możliwość dofinansowania na zabudowę takich niedużych instalacji fotowoltaicznych. Podjęliśmy więc decyzję o rozszerzeniu grupy beneficjentów, do których ten Program kierujemy – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Do tej pory Program był skierowany wyłącznie do firm sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Od tego roku beneficjentami środków są wszyscy przedsiębiorcy z terenu województwa śląskiego, zainteresowani zabudową mikroinstalacji fotowoltaicznej, tj. instalacji o mocy do 50 kW.

W Programie „50 kW na start” przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych zadania w tym: w formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości 90 proc. udzielonego dofinasowania; w formie dotacji do 10 proc. udzielonego dofinansowania. Na Program WFOŚiGW w Katowicach przeznaczy łącznie 10 mln zł z możliwością zwiększania puli środków w przypadku znacznie większego zainteresowania.

Nabór wniosków, podobnie jak w poprzednich latach, prowadzony będzie w trzech terminach: pierwszy nabór od 15 lutego do 31 marca, drugi nabór od 1 do 30 kwietnia i trzeci – od 1 do 31 maja 2022 r., przy czym Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie naboru w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w Programie.

To już trzecia edycja Programu „50 kW na start”. Pierwszy raz Program pojawił się w ofercie WFOŚiGW w Katowicach w 2020 roku. Przedsiębiorcy złożyli do tej pory łącznie 85 wniosków na łączną sumę dofinansowania ponad 9,8 mln zł.

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com