^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Spotkanie śląskich doradców z Podsekretarz Stanu w MRiRW Zofią Szalczyk

             W   dniach 20 -21 listopada br. w Centrum Kongresowym „Orle Gniazdo" w Szczyrku odbyło się spotkanie szkoleniowe pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Doradców, gości zaproszonych oraz przedstawicieli instytucji współpracujących powitał dyrektor ŚODR Grzegorz Boski.
Na wstępie dyrektor Grzegorz Boski poinformował o efektach działalności Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w latach 2004-2014 oraz o ogólnej sytuacji w rolnictwie województwa na przestrzeni ostatnich 10 lat. Podziękował także wszystkim doradcom za ogromny trud pracy w rozwój gospodarstw rolnych w regionie śląskim.

 IMG 5381

 IMG 5359

     Wiodącym tematem konferencji były „Perspektywy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w nowym okresie programowania" a w szczególności nowe komponenty w płatnościach bezpośrednich w latach 2015-2020. Wymienione zagadnienia zaprezentowała Zofia Szalczyk podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

IMG 5427

 

        Spotkanie było okazją do przedstawienia zmian, jakie zaszły na polskiej wsi i w regionie śląskim po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej. O tym, jak wpłynęły one na strukturę agrarną i kondycję ekonomiczną gospodarstw mówił dr inż. Stanisław Mańko z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, podsumowując realizację FADN na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia.

 
     Podczas konferencji dla 16 Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego oraz 4 działów merytorycznych ŚODR wręczone zostały „Dyplomy uznania za wkład w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich województwa śląskiego". Wyróżnienia i okolicznościowe upominki otrzymali także najlepsi doradcy FADN za zaangażowanie w prowadzenie książek rachunkowości rolnej. Kilku długoletnich pracowników otrzymało odznaki honorowe „Zasłużony pracownik dla rolnictwa". Podziękowania i gratulacje pracownikom Ośrodka składali Zofia Szalczyk podsekretarz stanu w MRiRW oraz dyrektor ŚODR.

 IMG 5405

 IMG 5410

     Zaproszenie na uroczystą konferencję przyjęli m.in.: Zofia Szalczyk podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w randze wiceministra rolnictwa, Marek Cieśliński zastępca dyrektora Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju w MRiRW, Jerzy Motłoch dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Stanisław Gmitruk dyrektor Śląskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa, Tomasz Żabiński dyrektor Agencji Rynku Rolnego OT w Katowicach, Tadeusz Sarna Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Zygmunt Adrianek dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach, Roman Włodarz prezes Śląskiej Izby Rolniczej, Robert Nowak reprezentujący Krajową Radę Izb Rolniczych, Norbert Styrc dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach oraz dyrektorzy 14 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

IMG 5376

 

 

Barbara Gąsiorowska

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com