^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

TAK DLA CZYSTEGO POWIETRZA

logo 002

Do końca listopada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyjmuje prace w konkursie plastycznym na ekologiczny plakat z zakresu efektów likwidacji niskiej emisji - „Tak dla Czystego Powietrza”. Nowością tegorocznej edycji konkursu jest możliwość udziału w nim nie tylko uczniów szkół podstawowych oraz świetlic środowiskowych z terenu województwa śląskiego, ale także dzieci w wieku przedszkolnym. Do wygrania nagrody o łącznej wartości ponad 12 tys. zł.
- Konkurs do tej pory był przeznaczony dla uczniów do 15 roku życia. Ale jako, że zaczęliśmy dostawać coraz więcej zapytań dotyczących przedszkolaków, to w tym roku postanowiliśmy wyjść im naprzeciw i utworzyć kategorię, w której i ci najmłodsi będą mogli się wykazać umiejętnościami plastycznymi – wyjaśnia Przewodnicząca Jury Aleksandra Kuszka, dyrektor Biura WFOŚiGW w Katowicach.
W tym roku konkurs podzielony został łącznie na sześć kategorii wiekowych: A – dzieci w wieku przedszkolnym, B – 6-7 lat, C – 8-9 lat, D – 10-11 lat, E­ – 12-13 lat oraz kategoria F – przeznaczona dla najstarszych dzieci w wieku 14- 15 lat. Do wygrania nagrody o wartości od 200 do 700 zł w zależności od kategorii. Łącznie Fundusz przeznaczył w tym roku ponad 12 tys. zł. Konkurs jest współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Zgodnie z Regulaminem, prace muszą być dostarczone do WFOŚiGW w Katowicach do 30 listopada 2021 roku do godz. 15.30 (decyduje data wpływu Funduszu). Ogłoszenie wyników – zaplanowano na grudzień.
W ubiegłym roku na konkurs wpłynęło 217 prac. Jury przyznało łącznie 25 nagród i wyróżnień w pięciu kategoriach. Pierwsza edycja, organizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach konkursu, odbyła się w 2019 roku.

Regulamin konkursu na stronie: https://bit.ly/3nOeXGq

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com