^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Relacja z Jubileuszowej XXX Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie

W roku 1909 odbyła się w Częstochowie pierwsza Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie. Była to największa tego typu wystawa na ziemiach polskich przed I Wojną Światową, porównywana do późniejszych wystaw EXPO. Dla naszego miasta był to rok ważny i znamienny. Warto wspomnieć, że pod koniec XIX i na początku XX wieku Częstochowa, przeżywała gwałtowny rozwój. Gdy w roku 1867 stała się miastem powiatowym, liczyła około 10 tys. mieszkańców, a w roku wystawowym już ponad 70 tys. Takiego tempa rozwoju nie notowało żadne z polskich miast. Częstochowa z małego prowincjonalnego ośrodka pielgrzymkowego stała się czwartym pod względem wielkości produkcji ośrodkiem przemysłowym w Polsce.
W takich sprzyjających okolicznościach narodził się pomysł zorganizowania
w Częstochowie wystawy przemysłowo-rolniczej. W tym okresie, wobec braku telewizji i innych mediów elektronicznych, tego typu wystawy były popularną formą prezentacji dorobku gospodarczego, kulturalnego czy naukowego powiązanego z podkreśleniem innowacyjności towarów i metod produkcji.
Do częstochowskiej Wystawy Przemysłu i Rolnictwa z 1909 powrócił na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Z inicjatywy ówczesnego dyrektora ODR Jacka Lupy oraz jego zastępcy śp. Stanisława Juchnika, w 1992 roku w Częstochowie odbyła się I Krajowa Wystawa Rolnicza towarzysząca dorocznej pielgrzymce rolników na Jasną Górę i tak zostało już do dzisiaj.
Tegoroczna jubileuszowa XXX Krajowa Wystawa Rolnicza zorganizowana została w Częstochowie w dniach 4-5 września. Część imprez ujętych w programie Wystawy odbyła się na terenie Klasztoru Jasnogórskiego. Stoiska wystawiennicze, tak jak w roku ubiegłym, zostały ulokowane na terenie parkingów jasnogórskich. Natomiast stoiska handlowe wróciły na deptak III Alei Najświętszej Marii Panny.
Po raz kolejny honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Andrzej Duda.

IMG 1692

Otwarcie Wystawy miało miejsce 4 września br. na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie zaproszonych gości powitali: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Grzegorz Puda, Dyrektor ŚODR w Częstochowie – Marek Dziubek oraz Krajowy Duszpasterz Rolników - J. E. Ks. Bp Leszek Leszkiewicz, Sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Rolników - Ks. Prof. dr hab. Stanisław Sojka, Duszpasterz Rolników Diecezji Częstochowskiej - Ks. Eugeniusz Sikorski. Podczas otwarcia wystawy list od Premiera Mateusza Morawieckiego odczytał Minister Rolnictwa - Grzegorz Puda, a list od Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego odczytał Wiceminister Rolnictwa - Szymon Giżyński.

IMG 1705

IMG 1706

 

IMG 1844.JPG MRiRW szymik

IMG 1961.JPG zdjęcie z ministrem na punkcie

Następnie w towarzystwie Orkiestry Dętej OSP z Mażoretkami „Szyk” działają-cej przy GCMiT w Mykanowie odbył się przemarsz oficjalnych gości na Jasną Górę, gdzie w Auli Papieskiej odbyła się konferencja.

IMG 2124.JPG przemarsz

IMG 2140.JPG borysIMG 2120.JPG przemarsz minister aula

IMG 2171.JPG aula przemówienie dyrektora

Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie – Marek Dziubek powitał zaproszonych gości, m.in. Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Przewodniczącego Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, Grzegorza Pudę – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Szymona Giżyńskiego – Sekretarza Stanu w MRiRW, Annę Gembicką - Sekretarza Stanu w MRiRW, Ryszarda Kamińskiego – Podsekretarza Stanu w MRiRW, Jerzego Chróścikowskiego – Przewodniczącego Senackiej Komisji Rolnictwa, Roberta Telusa – Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa, Jadwigę Wiśniewską – Posła do Parlamentu Europejskiego, Teresę Hałas – Posła na Sejm RP i Przewodniczącą NSZZ RI Solidarność, Lidię Burzyńską – Posła na Sejm RP, Mariusza Trepkę – Posła na Sejm RP, Beatę Kocik – Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Śląskiego, Wiktora Szmulewicza – Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, Halinę Szymańską – Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Romana Włodarza – Prezesa Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej, Aleksandrę Hadzik – Prezesa KRUS, Sławomira Siwka – Przewodniczącego Rady Fundacji „Solidarna Wieś”, Małgorzatę Gośniowską-Kola – Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Jacka Zarzeckiego – Prezesa Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Jerzego Smogorzewskiego – Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Rafała Kołakowskiego – Prezesa Zarządu TRIBAG S.A.

IMG 2175.JPG goście aula

IMG 2178.JPG gz

Głównym tematem konferencji było wystąpienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Grzegorza Pudy, który przedstawił najważniejsze elementy, rządowego programu „Polski Ład” służące wspieraniu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

IMG 2182.JPG puda przemówienie aula ład

Podczas konferencji władze kościelne reprezentowali: J.E. Ks. Bp Leszek Leszkiewicz – Krajowy Duszpasterz Rolników, Ks. Prof. Dr hab. Stanisław Sojka – Sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Rolników, Ks. Eugeniusz Sikorski – Duszpasterz Rolników Diecezji Częstochowskiej.

IMG 2185.JPG władze kościelne aula przemówienie

W imieniu Prezydenta RP Pan Jan Krzysztof Ardanowski – Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP wręczył pracownikom ŚODR w Częstochowie następujące odznaczenia państwowe Wiesławie Król i Agnieszce Pasierbińskiej - Medal Złoty za długoletnią służbę oraz Annie Szymik - Medal Srebrny za długoletnią służbę.

IMG 2222.JPG medale wspólne szymik król pasierb

Ponadto Minister Rolnictwa wręczył odznaki honorowe „Zasłużony dla rolnictwa”, które otrzymali: Rafał Przybyła - pracownik ŚODR w Częstochowie oraz przedstawiciele Dyrekcji Oddziałów Regionalnych KRUS.

IMG 2271.JPG przybyła odznaczenie

 

IMG 2232.JPG krus puchar minister puda

IMG 2276.JPG krus wspólne

Pucharem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uhonorowane zostały firmy i instytucje z terenu całego kraju wśród wyróżnionych znaleźli się: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” za 40-lecie działalności na rzecz rolników i polskich gospodarstw rodzinnych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego za 30-lecie swojej działalności, Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” za upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego wsi oraz za międzypokoleniową wymianę doświadczeń, Firma Handlowo – Usługowa Perlińscy za promocję wędlin i wyrobów naturalnych pochodzenia krajowego, Koło Gospodyń Wiejskich „Wioskowe Trio” za upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, propagowanie kultury ludowej polskiej wsi, Eko-Mak Makarony Babuni za tradycyjne makarony, Got2Grow Technologies Sp. z o.o. za organiczny stymulator wzrostu FLORAHUMUS, Rodzinnej Grupie Pieśni i Tańca Kotarzanie za promowanie kultury ludowej górali śląskich i umacnianie więzi rodzinnych, Gospodarstwu Edukacyjnemu „Niezłe Ziółka” za upowszechnianie tradycji oraz zwyczaju regionu Górnego Śląska, Zakładowi Cukierniczo-Piekarniczemu „Pierniki Żywieckie” za kontynuację tradycji piernikarskich, Specjalistycznemu Gospodarstwu Rodzinnemu – Paweł Niemczyk za spełnienie wysokich norm prawa krajowego i europejskiego w hodowli drobiu, Gospodarstwu Ekologicznemu „Pasterska Osada” za działalność ekologiczną i utrzymanie polskiej rasy owiec, Gospodarstwu naturalnemu „Sopki Stopki” za działalność na rzecz utrzymania regionalnych tradycji, kultury i folkloru, Śląsko-Opolskiemu Związkowi Hodowców Koni za działalność na rzecz hodowców koni oraz ochronę ich praw, Krajowej Radzie Izb Rolniczych za 25-lecie odtworzenia izb rolniczych, Śląskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Częstochowie za zorganizowanie jubileuszowej XXX Krajowej Wystawy Rolniczej.

 

IMG 2227.JPG puchar wręcza puda

IMG 2238.JPG puchar koło

IMG 2239.JPG puchar para

IMG 2241

Dokonano także podsumowania finału wojewódzkiego konkursu „AGROLIGA 2021”. Minister Rolnictwa i Dyrektor ŚODR wręczyli puchary laureatom, w kategoriach „Rolnicy” i „Firmy”. Mistrzem Wojewódzkim w kategorii – „Najlepszy Rolnik” zostało Gospodarstwo Rolne – Zagroda Edukacyjna „Stefanówka” – Joanna Truś z Nowej Szarlejki, gmina Wręczyca Wielka, powiat: kłobucki. Mistrzem Wojewódzkim w kategorii „Najlepsza Firma” został „Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j.” z Albertowa, gmina Lipie, powiat kłobucki.
W finale „Wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w województwie śląskim w 2021 r.” zwycięzcami zostali Halina i Adam Markowscy „Jura w Zielonym domu”.

W „Konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2021 r.” zwyciężyła Katarzyna Brol, gmina Woźniki, powiat lubliniecki.

IMG 2250.JPG ekologia ok puchar
Krajowa Wystawa Rolnicza to nie tylko ekspozycje, ale również dobra okazja do podnoszenia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń i integracji całego środowiska rolniczego. Rolnicy mogli skorzystać z porad ekspertów z instytutów naukowych z MRiRW, ŚODR, ARiMR, KOWR,CDR czy KRUS.

IMG 1801.JPG MRiRW

IMG 1661.JPG KOWR

IMG 1783.JPG KRUS
Szczególnym powodzeniem podczas XXX Krajowej Wystawy Rolniczej cieszyły się Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Drobnego Inwentarza i Ptaków Ozdobnych.

IMG 1990.JPG wzh dyrektor minister

IMG 2594.JPG ptaki

IMG 2571.JPG krowy

W programie dwudniowej imprezy znalazły się także: Targi Pszczelarskie, Kiermasz Kwiatów i Krzewów Ozdobnych, prezentacje Odnawialnych Źródeł Energii i Wystawa Maszyn i Narzędzi Rolniczych.

IMG 2352.JPG miody

IMG 2543.JPG krzewy

IMG 2298.JPG pompy

IMG 2077.JPG maszyny1

IMG 2096.JPG maszyny 2

IMG 2075.JPG maszyny 3

Podczas Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych przeprowadzony został konkurs oceny bydła ras mięsnych. Tytuł czempiona przyznano zwierzętom: Clotek – Farma Lipowczyce Tomasz Rochowski, Cyryl – Dżesika Grabińska, Bop – Adam Koloch, Sara – Mikołaj Sambór, Cyryla – Łukasz Haraziński, Danthonia – Monika Kopica. Puchary w kategorii wice-czempiona zostały przyznane zwierzętom: Tytania – Zbigniew Drobniak, Nela – Danuta Tempka, Daukus – Monika Kopica. Nagrodzonym puchary wręczył Minister Rolnictwa oraz Dyrekcja ŚODR w Częstochowie.

IMG 2033.JPG puchar zwierzętom

IMG 2040.JPG puchar zwierzętaIMG 2045.JPG czempion
Statuetki Dyrektora ŚODR w Częstochowie zostały wręczone przez Dyrektora Oddziału ŚODR w Mikołowie – Radosława Srokę, następującym hodowcom zwierząt, drobnego inwentarza i ptaków ozdobnych: Bartłomiejowi Piekielskiemu, Henrykowi Piekielskiemu, Sławomirowi Florkowi, Joannie i Arturowi Rutko, Monice Kopica, Zbigniewowi Ociepie. Statuetki zostały również wręczone wyróżnionym Firmą: „P.T.H.U. LUKPOL AGRO” za wieloletnią współpracę oraz wspieranie i wdrażanie innowacji w polskim sektorze agro, „Skansen Lubecko” za aktywne propagowanie tradycji i historii polskiej wsi oraz dawnej mechanizacji.

Wzbogaceniem uroczystości związanych z organizacją Wystawy był uroczysty koncert solistów chóru Zespołu Pieśni i Tańca im. S. Hadyny „Śląsk”, który odbył się w Bazylice Jasnogórskiej.

Koncert 124.JPG ok

Koncert 140

W niedzielę 5 września 2021 r., jak co roku, tysiące rolników z całej Polski uczestniczyło w Mszy Świętej na Jasnej Górze dziękując Matce Boskiej Częstochowskiej za plony.

Msza Święta 511.JPG puda Msza Święta 545.JPG dyrekcja szczyt

Msza Święta 561

Msza Święta 28

Podobnie jak w roku ubiegłym dostosowaliśmy organizację imprezy do przepisów prawnych i obostrzeń, jakie zostały wprowadzone w związku z panującym zagrożeniem - pandemią COVID-19. Staramy się zawsze dbać o komfort i bezpieczeństwo naszych zaproszonych gości oraz osób zwiedzających naszą wystawę.

Dziękujemy Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, instytucjom rolniczym, władzom wojewódzkim i lokalnym za wsparcie naszych działań.

Dziękujemy organizatorom imprez towarzyszących między innymi: Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa za zorganizowanie finału ogólnopolskiego konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”, Narodowemu Instytutowi Kultury i Dziedzictwa Wsi za zorganizowanie występów zespołów KGW „Czym Polska wieś bogata”, Śląskiej Izbie Rolniczej za zorganizowanie „Mlecznego Dnia”, Polskiemu Związkowi Producentów i Hodowców Bydła Mięsnego za przeprowadzenie oceny wartości hodowlanej zwierząt bydła i koni, Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie za organizację wernisażu wystawy „Zespół Śląsk – dynamika tradycji”.

Szczególnie podziękowania za pomoc przy organizacji, jakże ważnych dla nas wydarzeń kierujemy do Ojców Paulinów z Jasnej Góry i władz Miasta Częstochowy.
Oprawę medialną naszej imprezie zapewnili m.in.: TVP 1, TVP Info, TVP 3 Katowice, Polskie Radio, Polskie Radio Katowice, Tygodnik „Do Rzeczy”, Magazyn Rolniczy „Agro-Profil”, Tygodnik katolicki „Gość Niedzielny”, Tygodnik katolicki „Niedziela”, „Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników”. Dziękujemy.

Dziękujemy naszym głównym sponsorom: Grupie TRIBAG oraz BRUK S.A , Polskiemu Związkowi Producentów i Hodowców Bydła Mięsnego.

Dziękujemy również Policji, Straży Pożarnej, Centralnej Szkole Straży Pożarnej w Częstochowie, Straży Miejskiej oraz pracownikom innych służb.

Na zakończenie słowa podziękowania dla przybywających z całej Polski Rolników oraz wspaniałych Pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, bez których nie byłoby takiej Wystawy.

Już dziś serdecznie zapraszamy na XXXI Krajową Wystawę Rolniczą w Częstochowie.

Artykuł: Marzena Kowenia

Fot. K.Kwaśniewska

Fot. L.Znamierowski

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com