^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Ogólnopolska kampania edukacyjna "RAK UV"

729x308 1

Rzecznik Praw Pacjenta objął patronatem honorowym Ogólnopolską kampanię edukacyjną RAK UV poświęconą rakowi kolczystokomórkowemu skóry.

Rozpoczęcie działań edukacyjnych w ramach kampanii zaplanowano na maj 2020 r. i będą one kontynuowane przez 12 miesięcy.

Celem kampanii jest edukacja i budowa świadomości społecznej na temat raka kolczystokomórkowego skóry, czynników ryzyka oraz możliwych form profilaktyki, szczególnie w grupach wysokiego ryzyka zachorowania na ten typ nowotworu. Działania edukacyjne realizowane w ramach kampanii będą kierowane do rolników, sadowników, ogrodników, rybaków, pracowników budowlanych ale również działkowców; seniorów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Według ekspertów rzeczywista liczba pacjentów cierpiących na niebarwnikowe nowotwory skóry (NMSC) może być znacznie wyższa niż wykazują obecne statystyki. Znaczne niedoszacowanie w tym zakresie wynika z braku wiedzy na temat tego typu nowotworu.

Organizatorami kampanii są:

Fundacja Gwiazda Nadziei,
Polskie Amazonki Ruch Społeczny
Fundacja Onkologiczna Nadzieja
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma
Życie z Rakiem – Fundacja Onkologiczna.
Natomiast partnerem kampanii jest Stowarzyszenie MANKO.

 Linki do materiałów edukacyjno-informacyjnych dot. kampanii:
 FILM: https://drive.google.com/file/d/1QwrZ4Ys7dcZzQdkcbOIKDlvkU3MdslOP/view?usp=sharing

STRONA INTERNETOWA "RAK UV": http://www.rakuv.pl/

STRONA INTERNETOWA "AKADEMIA CZERNIAKA": https://akademiaczerniaka.org.pl/

Rolniku zapoznaj się z Ulotką "RAK UV"

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com