^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Kampania promująca zdrową żywność "Cudze chwalicie, swoje poznajcie" - polskiebazarek.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Jednostkami Doradztwa Rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą "Cudze chwalicie, swoje poznajcie", która promuje polskiebazarek.pl.

Platforma ogłoszeniowa polskiebazarek.pl pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami. Można na niej bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży i promocji swoich produktów. Szczególnie wartym podkreślenia jest fakt, że dzięki takiemu działaniu konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników.

Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów. Jest realizacją polityki rozwoju rynków rolnych i promocji bezpośredniego dostępu do żywności wysokiej jakości.

Obecnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi promuje polskiebazarek.pl w radiu i telewizji. W celu jak najszerszego dotarcia, zarówno do producentów jak i konsumentów został przygotowany również plakat promocyjny.

Z całą pewnością jest to działanie, które przyniesie korzyści dla lokalnych producentów rolnych, jak i konsumentów, czyli dla nas wszystkich.

csm PLAKAT A3 polskiebazarek 1 ab4b2e307a

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com