^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

KONKURS O DOFINANSOWANIE KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Budynek DSCN0557 002

Tylko do 29 lipca br. gminy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski w konkursie o dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w województwie śląskim. Na ten cel Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczy 50 mln zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 1.7.1.
- To już druga edycja konkursu, w którym o dofinansowanie na termomodernizację budynków wielorodzinnych mogą starać się również samorządy. Dla nich to jest ogromne wsparcie, bo wiele gmin nie byłoby w stanie udźwignąć finansowo kompleksowej modernizacji starych budynków. Nic dziwnego, że zainteresowanie jest spore, nie wykluczamy więc podwyższenia ogólnej puli dofinansowania – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
W tej edycji konkursu WFOŚiGW w Katowicach przeznaczy na dofinansowanie 50 mln zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”, poddziałanie 1.7.1. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim”. Za jego wdrażanie odpowiedzialny jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Maksymalna wysokość dofinansowania na kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkaniowych może wynieść 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Termin składania wniosków upływa 29 lipca 2020 r. o godz. 15:30. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na luty 2021 r.
W poprzedniej edycji konkursu dotacje uzyskało 71 projektów zgłoszonych przez 51 gmin województwa śląskiego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.

Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

https://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2020/konkurs-nr-pois-1-7-1-5-2020.html

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com