^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Doradztwo rolnicze po 2014 roku

    23 września 2014 r. w Senacie RP odbyła się konferencja „Doradztwo rolnicze w Polsce po 2014 r. – kompetencje, organizacja, finansowanie", zorganizowana przez komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu i Sejmu oraz Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Program spotkania obejmował m.in. następujące zagadnienia:
- Wsparcie usług doradczych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – przekazywanie wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich
- Doradztwo rolnicze jako jeden z podmiotów wdrażania innowacji w polskim sektorze żywnościowym
- Znaczenie sektora prywatnych usług doradztwa rolniczego w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
- Przyszłość doradztwa rolniczego w kontekście współpracy środowisk naukowych z praktykami.

 

    W konferencji uczestniczyli dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Grzegorz Boski oraz zastępca dyrektora ŚODR Stanisław Gardoń.

G. boski zdjecie

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com