^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

ZASADY WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE''

 

programZastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach - Adam Lewandowski oraz Wójt Gminy Pietrowice Wielkie - Andrzej Wawrzynek zapraszają na konferencję prasową, która odbędzie się 13 stycznia 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie, przy ul. Szkolnej 5 (sala nr 8).
Konferencja prasowa towarzyszyć będzie podpisaniu przez Gminę Pietrowice Wielkie Porozumienia, ustalającego zasady wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze”.
Na terenie Gminy powstanie punkt informacyjny Programu „Czyste powietrze”, w celu obsługi Wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania.
WFOŚiGW wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Do dnia dzisiejszego porozumienia o współpracy w obsłudze Programu „Czyste Powietrze” podpisało 25 gmin z terenu województwa śląskiego, a kolejne zgłaszają chęć współpracy (lista gmin: https://www.wfosigw.katowice.pl/wykaz-gmin-ktore-podpisaly-porozumienie-o-wspolnej-realizacji-programu.html)
Deklaracja współpracy ze strony gmin jest dobrowolna i ma na celu zwiększenie dostępności oraz możliwość dotarcia do jak największej liczby mieszkańców województwa. Umożliwienie składania wniosków bezpośrednio do gmin to dla beneficjentów duże udogodnienie. Na podstawie porozumień zawartych między Funduszem a gminami beneficjenci mogą składać wnioski nie tylko w biurze w Katowicach oraz punktach w Bielsku – Białej i Częstochowie, lecz także bezpośrednio w gminach.

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com