^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

PODPISANIE AKTU UPAMIĘTNIENIA ROZPOCZĘCIA BUDOWY W CZĘSTOCHOWIE

akterekcyjny 002

Z okazji upamiętnienia faktu rozpoczęcia budowy Regionalnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi w Częstochowie dla Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie ku pamięci dla przyszłych pokoleń w obecności przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Minister Haliny Szymańskiej – Szefa Kancelarii Prezydenta RP oraz zaproszonych gości 25 września 2019 r. zostanie wmurowany AKT EREKCYJNY w budowany obiekt pod nazwą Regionalnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi w Częstochowie dla Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie ul. Wyszyńskiego 70/126, który będzie składać się z części konferencyjnej, strefy noclegowej i biurowej o łącznej kubaturze 11.553,7 m3
Budowa ta poświęcona przez ojca Jana Poteralskiego – Podprzeora Klasztoru Jasnogórskiego w Częstochowie, wznoszona jest wolą Pana Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowanego przez Pana Szymona Giżyńskiego Sekretarza Stanu w MRiRW oraz Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Pana Marka Dziubka ku pożytkowi obecnych i przyszłych pokoleń.

Autorem Programu Funkcjonalno-Użytkowego jest Pracownia Architektoniczna „FORMA” Sp zo.o. Marek witkowski, a wykonawcą robót budowlanych jest firma STB Sp z o.o. w Częstochowie.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com