^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

PODPISANIE AKTU UPAMIĘTNIENIA ROZPOCZĘCIA BUDOWY W CZĘSTOCHOWIE

akterekcyjny 002

Z okazji upamiętnienia faktu rozpoczęcia budowy Regionalnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi w Częstochowie dla Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie ku pamięci dla przyszłych pokoleń w obecności przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Minister Haliny Szymańskiej – Szefa Kancelarii Prezydenta RP oraz zaproszonych gości 25 września 2019 r. zostanie wmurowany AKT EREKCYJNY w budowany obiekt pod nazwą Regionalnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi w Częstochowie dla Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie ul. Wyszyńskiego 70/126, który będzie składać się z części konferencyjnej, strefy noclegowej i biurowej o łącznej kubaturze 11.553,7 m3
Budowa ta poświęcona przez ojca Jana Poteralskiego – Podprzeora Klasztoru Jasnogórskiego w Częstochowie, wznoszona jest wolą Pana Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowanego przez Pana Szymona Giżyńskiego Sekretarza Stanu w MRiRW oraz Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Pana Marka Dziubka ku pożytkowi obecnych i przyszłych pokoleń.

Autorem Programu Funkcjonalno-Użytkowego jest Pracownia Architektoniczna „FORMA” Sp zo.o. Marek witkowski, a wykonawcą robót budowlanych jest firma STB Sp z o.o. w Częstochowie.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com