^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

ROLNIK - Kwalifikacja R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej

Szkoła „ Atut Lider Kształcenia” w swojej bogatej ofercie szkoleniowej posiada kierunki takie jak: Rolnik oraz Technik Rolnik.

Kurs spełnia wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „ Ułatwienie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 14.07.2015 r., poz.982) a także daje kwalifikacje rolnicze potrzebne do nabycia ziemi. Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są według programów nauczania, uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zajęcia odbywają się w formie zaocznej weekendowej, czyli sobota i niedziela. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego na druku MEN, a także dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zdawane przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w placówce szkoły.

Więcej informacji i zapisy:

ATUT Lider Kształcenia

Al. NMP 21 w Częstochowie

Tel. 536-240-139

Obraz1

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com