^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

27 lat Krajowej Wystawy Rolniczej

Pierwsza wystawa rolniczo-przemysłowa w dawnym Królestwie Polskim odbyła się w 1909 roku i była kontynuowana w okresie międzywojennym i powojennym. W 1992 roku nawiązaliśmy do tradycji i zorganizowaliśmy w Liceum im. H. Sienkiewicza pierwszą wystawę rolniczą pod patronatem ODR-u. Wykorzystaliśmy również fakt, że w tym samym czasie odbywają się Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie i od 1992 roku nasza wystawa towarzyszy uroczystościom na szczycie Jasnej Góry.
Od dwudziestu siedmiu lat, nasz Ośrodek jest organizatorem Krajowej Wystawy Rolniczej, która towarzyszy obchodom Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich. To jedna z największych tego rodzaju imprez w kraju, ciesząca się zainteresowaniem zarówno wśród wystawców jak i zwiedzających, których każdego roku przybywa. Od 2000 roku do wystawy włączone zostały Dni Europejskiej Kultury Ludowej, połączone z występami zespołów ludowych z kraju i z zagranicy. Ich organizatorem został Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Okolicznościowe wystawy na ten czas otwiera również Muzeum Częstochowskie.
W związku z 100. Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości, również Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie scenariuszem planowanych na ten rok wydarzeń, pragnie wpisać się w obchody związane z tą rocznicą. Dlatego też zorganizowana przez nas konferencja i wystawa była poświęcona udziałowi polskiej wsi w walce o odzyskanie niepodległości i jej utrwalaniu, a także promowaniu i propagowaniu inicjatyw dotyczących obronności w środowisku wiejskim. Corocznie nasza wystawa gromadzi ponad 400 wystawców, a zwiedza ją około 100 tysięcy osób z Polski i z zagranicy. Wydarzenia te, jak co roku są dobrą okazją do prezentacji osiągnięć i dorobku rolnictwa, najnowszej oferty maszyn, urządzeń, technologii oraz usług dla rolnictwa.
Niewątpliwie znaczącym, wydarzeniem wzmacniającym prestiż organizowanych przez nas wydarzeń było utworzenie Komitetu Honorowego XXVII Krajowej Wystawy Rolniczej. Honorowym Patronatem XXVII Krajową Wystawę Rolniczą w Częstochowie po raz kolejny objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda, a udział w Komitecie Honorowym potwierdził Pan Jarosław Kaczyński Prezes PIS – Premier Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2006-2007. Obecność w Komitecie Honorowym tak znaczących osób podniosła rangę i znaczenie organizowanych przez nas wydarzeń, oraz ułatwiła kontakt i zrozumienie naszych inicjatyw przez osoby kierujące instytucjami i przedsiębiorstwami o znaczeniu ogólnokrajowym i międzynarodowym. W sposób oczywisty stworzyło realną perspektywę, że nasze wysiłki organizacyjne już w najbliższym czasie pozwolą mówić o wystawie w Częstochowie, jako o wystawie międzynarodowej, „nad czym będziemy pracować” – podkreślił Pan Marek Dziubek - Dyrektor ŚODR w Częstochowie podczas przemówienia na otwarciu wystawy, a także podczas konferencji w Auli Jana Pawła II na Jasnej Górze.

galeria 2018 1Na uroczystą inaugurację rolniczego święta, która w bieżącym roku odbyła się w sobotę
1 września przy stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przybyli m.in.: dr Barbara Fedyszak Radziejowska – doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Szymon Giżyński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jadwiga Wiśniewska - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Sławomir Siwek – Doradca Marszałka Sejmu, Przewodniczący Rady Fundacji „ Solidarna Wieś”, Przewodniczący Rady Programowej TVP, Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Piotr Kołodziejczyk – I Wicewojewoda Śląski, Stanisław Gmitruk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy, Wiktor Szmulewicz -– Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Maria Fajger – Prezes ARiMR, Krzysztof Maciej Retyk – Z-ca Prezesa KRUS, ,Janusz Wojciechowski – Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Zenon Sułecki – Prezes Zarządu Fundacji Solidarna Wieś. Piotr Serafin - Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Obecni byli również śląscy parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów lokalnych województwa śląskiego oraz instytucji obsługujących wieś i rolnictwo.
Władze kościelne reprezentowali: oraz J.E. Ks. Bp Edward Białogłowski – Krajowy Duszpasterz Rolników, Ks. Prałat dr Stanisław Sojka – Sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Rolników, Ojciec Podprzeor - Jan Poteralski., Ks. Prałat Eugeniusz Sikorski – Archidiecezjalny Duszpasterz Rolników, Ks. Łukasz Grabiasz – Dyrektor Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników.
Następnie odbył się przemarsz oficjalnych gości na Jasną Górę w towarzystwie Orkiestry Dętej OSP z Mażoretkami „ Szyk” działającej przy GCKiR w Konopiskach oraz Grupami Rekonstrukcyjnymi.
Rolników, handlowców oraz gości honorowych powitał Marek Dziubek – Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
Podczas Konferencji, która odbyła się w Auli Jana Pawła II na Jasnej Górze dokonano podsumowania wojewódzkich edycji konkursów prowadzonych przez ŚODR w Częstochowie: „ AGROLIGA 2018” w województwie śląskim, „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w województwie śląskim”, „ Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie śląskim”. Nagrody i wyróżnienia otrzymali także zwycięzcy lokalnego konkursu na „ Najlepszy zakład przetwórstwa rolno-spożywczego” oraz „ Najlepsze gospodarstwo Regionu Częstochowskiego. Zostały także wręczone odznaczenia przyznane pracownikom ŚODR w Częstochowie przez Prezydenta RP oraz odznaczenia
„ Zasłużony dla rolnictwa” i „ Zasłużony dla Województwa Śląskiego”.

galeria 2018 2W Auli Jana Pawła II na Jasnej Górze odbyła się konferencja p.t.” Chłopi, rolnicy, mieszkańcy wsi w walce o niepodległość, demokrację, prywatną własność ziemi rolnej i prawa obywatelskie po 1945 roku” oraz „ Znaczenie polskiej wsi i jej mieszkańców dla odzyskania i utrwalenia niepodległości Polski”. Wykładowcami byli: dr Barbara Fedyszak Radziejowska oraz dr hab. Lech Krzyżanowski.
Wystawa to nie tylko ekspozycje. To także okazja do podnoszenia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń i integracji całego środowiska rolniczego.
Ponadto rolnikom doradzali pracownicy naukowi instytutów branżowych resortu rolnictwa oraz eksperci z MRiRW, ARiMR, KOWR, CDR, KRUS, KRIR, a także banków obsługujących wieś i rolnictwo. W programie tegorocznej Krajowej Wystawy Rolniczej znalazły się również: targi nasienne, paszowe i pszczelarskie, wystawa przedsiębiorczości, kiermasze rolnictwa ekologicznego i produktów rolno-spożywczych, prezentacje Lokalnych Grup Działania oraz Odnawialnych Źródeł Energii. Na stoisku Lokalnych Grup Działania – Grupa „Razem na Wyżyny” zaprezentowała dodatkową atrakcję – możliwość wydojenia krowy na czas.
Festiwal Produktów Tradycyjnych i Lokalnych – to pokaz połączony z degustacją, mający na celu promocję regionu śląskiego i jego tradycji kulinarnych. Wystawa drobnego inwentarza i Ptaków Ozdobnych zorganizowana przy IV LO im. H. Sienkiewicza, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród najmłodszych. W tym roku oblegane były również stoiska na Kiermaszu Kwiatów i Krzewów Ozdobnych. Wystawę tłumnie odwiedzali pielgrzymujący na jasnogórskie uroczystości rolnicy z całego kraju oraz mieszkańcy Częstochowy.

galeria 2018 3Dopełnieniem uroczystości związanych z organizacją Krajowej Wystawy Rolniczej był uroczysty koncert w Bazylice Jasnogórskiej Chóru Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.
Po Koncercie w Bazylice zaproszeni goście udali się do refektarza dolnego na Jasnej Górze, gdzie w imieniu organizatorów podziękowaliśmy osobom, które szczególnie wspierają działania w zakresie organizacji wystawy. Okolicznościowe upominki w postaci Monet wydanych z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę wręczyli Dyrektor ŚODR w Częstochowie - Marek Dziubek i Wicedyrektor i Komisarz Wystawy - Tomasz Wiekiera.
Wyróżnienia otrzymali:
1. Barbara Fedyszak Radziejowska – Doradca Prezydenta RP
2. Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
3. Szymon Giżyński - Sekretarz Stanu MRiRW
4. J. E. Ks. Bp Edward Białogłowski - Krajowy Duszpasterz Rolników
5. Ks. Prałat dr Stanisław Sojka - Sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Rolników
6. Ks. Prałat Eugeniusz Sikorski - Archidiecezjalny Duszpasterz Rolników
7. Ojciec Jan Poteralski - Podprzeor Klasztor Jasna Góra
8. Jadwiga Wiśniewska - Poseł do Parlamentu Europejskiego
9. Piotr Kołodziejczyk - Wicewojewoda Śląski
10. Marek Chrzanowski - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
11. Maria Fajger - Prezes ARiMR
12. Czesław Sobierajski - Poseł na Sejm RP
13. Artur Warzocha -Senator RP
14. Ryszard Majer - Senator RP
15. Bogusław Białowąs - Prezes Banku Ochrony Środowiska
16. Roman Niżnikowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚiGW
17. Sławomir Siwek- Doradca Marszałka Sejmu
Przewodniczący Rady Fundacji „Solidarna Wieś”
18. Piotr Serafin - Dyrektor Generalny KOWR
19. Lidia Burzyńska - Poseł na Sejm RP
20. Kamil Bartniczak - Członek Zarządu Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A
21. Krzysztof Maciej Retyk - Z-ca Prezesa KRUS Warszawa
22 Tomasz Szymborski - Dyrektor TVP Katowice
23 Dr Wacław Strobel - Dyrektor Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego w Falentach
24 Ks. Łukasz Grabiasz - Dyrektor Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników
25 Polskie Radio Katowice – w imieniu Red Piotra Ornowskiego nagrodę odbierze red.
Zdzisław Makles

galeria 2018 4

Wystawie towarzyszyły wydarzenia okolicznościowe z dziedziny twórczości artystycznej i badawczo-edytorskiej. Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie przygotował wernisaż wystawy haftów „Piękna nasza Polska cała w ramach XIX Dni Europejskiej Kultury Ludowej.
Warto zaznaczyć, że w program naszej imprezy została włączona wystawa pt. „Śląskie kobiety-polskie twierdze”. Jej pomysłodawcą był Poseł na Sejm RP Pan Czesław Sobierajski. Wystawa była zaprezentowana w Auli Jana Pawła II.
W niedzielę 2 września 2018 roku, jak co roku, tysiące rolników z całej Polski uczestniczyło w mszy świętej na Jasnej Górze.
Organizatorem XXVII Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie był Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, a współorganizatorem Urząd Miasta Częstochowy.
Patronat telewizyjny nad imprezą sprawowała TVP 1, TVP Katowice. Ponadto patronat medialny objęli m.in.: Jedynka Polskie Radio, Polskie Radio Katowice, Tygodnik Katolicki Niedziela, Gość Niedzielny, Gazeta Polska Codziennie, Niezależna.pl
W imieniu Pana Marka Dziubka - Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Pana Tomasza Wiekiery – Wicedyrektora i Komisarza XXVII Krajowej Wystawy Rolniczej oraz Pana Borysa Gruszewskiego - Zastępcy Komisarza XXVII Wystawy Rolniczej, dziękujemy za wsparcie finansowe naszych działań m.in.: Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencjom i Instytucjom Rolniczym, Władzom Województwa Śląskiego, Miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Dziękujemy również patronom medialnym i innym mediom.
Dziękujemy sponsorom wspierającym XXVII Krajową Wystawę Rolniczą m.in.: Narodowemu Bankowi Polskiemu, Grupie TRIBAG S.A., PKN ORLEN S.A., Zakładom Azotowym Kędzierzyn S.A.

XXVII Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie od lat towarzysząca Jasnogórskim Dożynkom – zgromadziła ponad 400 wystawców z całego kraju oraz blisko 100 tysięcy zwiedzających.
Dzięki życzliwości Ojców Paulinów wszystkie te wydarzenia miały miejsce w murach Klasztoru Jasnogórskiego. To miejsce tak wyjątkowe i szczególne, tak mocno zakorzenione w historii i tradycji Polski nadało znaczącą rangę naszemu przedsięwzięciu.
Mamy nadzieję, że zorganizowana przez nas XXVII Wystawa Rolnicza była wydarzeniem znaczącym tak dla Częstochowy jak i środowiska wiejskiego i wykroczy poza ramy krajowe osiągając wymiar międzynarodowy, nad czym rozpoczynamy już nasze prace.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, które zamieszczone zostały na stronie internetowej www.czwa.odr.net.pl w zakładce GALERIA oraz przeczytania artykułu o XXVII Krajowej Wystawie Rolniczej w Częstochowie, w naszym wydaniu październikowym miesięcznika „Śląskie Aktualności Rolnicze”.

Fot. Marcin Kolasa

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com