^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Agencja Rynku Rolnego przyjmuje powiadomienia od rolników poszkodowanych embargiem

    ARR    W ślad za komunikatem Komisji Europejskiej (KE) dotyczącym wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw, dla Rolników poszkodowanych embargiem rosyjskim oraz w nawiązaniu do instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  - Agencja Rynku Rolnego realizując zapisy ww. instrukcji, przyjmuje powiadomienia dotyczące zamiaru przeprowadzenia wycofania z rynku owoców lub warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży.

    Producenci rolni, którzy chcieliby skorzystać z możliwości wycofania mogą składać powiadomienia do właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powiadamiającego, Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego na załączonym formularzu.

 

 

 

FORMULARZ - Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia wycofania owoców lub warzyw w związku z brakiem możliwości sprzedaży spowodowanym rosyjskim embargiemARR przyjmuje powiadomienia od Rolników poszkodowanych embargiemARR przyjmuje powiadomienia od Rolników poszkodowanych embargiem

 

Źródło: www.arr.gov.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com