^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce

Europejskie Forum Rolnicze to rozwinięcie formuły międzynarodowej konferencji rolniczej, organizowanej przez Fundację EFRWP od 2011 w Jasionce k. Rzeszowa. Tegoroczne odbyły się w dniach 23-24 marca. Podczas dwudniowych obrad, debat i spotkań z udziałem przedstawicieli polskiej i europejskiej polityki poruszone zostały najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące perspektyw rolnictwa w Unii Europejskiej. Konferencji towarzyszyły prezentacje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa oraz panele tematyczne z udziałem ekspertów, naukowców, producentów oraz dostawców najnowszych technologii w sektorze rolniczym. Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku to główny temat Europejskiego Forum Rolniczego, w wydarzeniu tym uczestniczył minister Krzysztof Jurgiel.

287Pierwszego dnia obrad minister Jurgiel wraz z komisarzem ds. rolnictwa Unii Europejskiej Philem Hoganem oraz ministrami rolnictwa Francji, Czech i Węgier dyskutował o możliwości wyrównania dopłat bezpośrednich dla rolników krajów unijnych. Polski minister przypominał, że decyzje odnośnie przyszłości WPR podejmowane będą w tym roku w maju, w ramach Rady Europejskiej. Podkreślił też, że w zjednoczonej Europie nie może być dyskryminacji. Sprawa dopłat wciąż jest otwarta. Okres przejściowy skończył się i polscy rolnicy powinni dostać równe dopłaty – mówił szef polskiego resortu rolnictwa i zaznaczył, że polscy rolnicy już dawno udowodnili, że potrafią sobie dobrze radzić w zmieniających się warunkach. Niemniej jednak nie mogą bez końca być w pozycji gorszej, niż ich koledzy z państw starej UE. Dlatego też muszą mieć takie same warunki wsparcia. Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce było w opinii ministra Jurgiela dobrym miejscem do przedstawienia propozycji Polski w gronie ministrów rolnictwa i przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz ekspertów. Minister Jurgiel podkreślił, że należy zwrócić uwagę na odpowiedni poziom budżetu przeznaczonego na realizację WPR oraz równe warunki konkurencji na rynku europejskim. Musimy pamiętać, że mówimy o perspektywie finansowej, która będzie obowiązywała już po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE – przypominał minister Jurgiel.

IMG 6097Komisarz Hogan również podkreślił, że Brexit będzie miał wpływ na unijny budżet, a tym samym na WPR. Wyjście Wielkiej Brytanii daje 12 mld euro dziury budżetowej, musimy jakoś te pieniądze znaleźć, na dzień dzisiejszy część państw zgadza się na większe wpłaty. Jeśli dojdzie to do skutku, wówczas budżet WPR nie będzie zmniejszany. Zdaniem komisarza wsparcie w ramach tej polityki powinno być dostępne nie tylko dla rolników, ale także dla rozwoju obszarów wiejskich. Podkreślił, że należy myśleć o rolnictwie precyzyjnym, rolnictwie cyfrowym.

Dla Polski w nowej WPR najważniejszą kwestią będzie wzrost opłacalności produkcji. Nasze priorytety to również stabilizacja na rynkach rolnych, konkurencyjność produktów oraz innowacyjność – powiedział minister Krzysztof Jurgiel.

Uczestniczący w dyskusji ministrowie podkreślali także, że przy ustalaniu nowego unijnego budżetu pod uwagę powinna być brana konkurencyjność, bezpieczeństwo żywnościowe, jakość życia, a także uproszczenie WPR.

Tematem drugiego dnia Forum były najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w rolnictwie. Do udziału w dyskusji otwierającej drugi dzień wydarzenia nt. Nowe technologie i innowacyjne rozwiązania w rolnictwie – rola w podnoszeniu jakości i obniżaniu kosztów produkcji, zostali zaproszeni m.in. Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego – Czesław Siekierski oraz przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji – Wolfgang Burtscher.

IMG 6098Podczas Forum po raz drugi została także wręczona Nagroda im. Józefa Ślisza, przyznawana przez Collegium Nagrody, w którego skład wchodzą: Elżbieta Bieniasz – córka Józefa Ślisza, Jarosław Kaczyński – Prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz Artur Balazs – Przewodniczący Kapituły Fundacji EFRWP. Nagroda ma na celu uhonorowanie organizacji bądź osób, które wyróżniają się zaangażowaniem w propagowanie postaw obywatelskich i demokratycznych, szerzenie wartości chrześcijańskich oraz szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich.

Debatom i panelom tematycznym w ramach Forum towarzyszyły ekspozycje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa, skierowane do producentów, doradców rolnych oraz przedstawicieli organizacji branżowych. W ramach ekspozycji zostały zaprezentowane najnowsze technologie oraz innowacje m.in. w zakresie jakości produkcji rolnej, finansowania i obniżania kosztów oraz ograniczania ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Podsumowując to wydarzenie można powiedzieć, że były to dni intensywnych rozmów, wymiany doświadczeń, pomysłów i poglądów na rolnicze tematy.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com