^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2017

Przewodniczący Episkopatu wręczył nagrodę im. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2017

Uroczystość wręczenia Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2017 odbyła się w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski we wtorek 27 lutego 2018 r. Tegoroczny nagrodzony laureat prof. dr  hab. Jacek Hilszczański, członek Rady Naukowej Leśnictwa przy Prezesie Rady Ministrów, wiceprzewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody, dyrektor w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym. Uhonorowany m.in. za „odważną i konsekwentną obronę rozumu i naukowej wiedzy w dyskusji o ochronie Puszczy Białowieskiej”.

Screenshot 2018 3 14 Gala wreczenia nagrody im bp Romana Andrzejewskiego Warszawa 27 II 20181Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego jest przyznawana za zasługi dla polskiego rolnictwa, ochrony przyrody, rozwoju wsi i kształcenia rolników. Została wręczona po raz czternasty.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki podczas przemówienia – skierował następujące słowa do nagrodzonego: „ Praca, którą Pan Profesor wykonuje jest odkrywaniem mocy Bożej. Uczony nie tylko jest zobowiązany do prawdy, ale również do tego, by innych uczyć dojrzewania do miłości i do sprawiedliwości”. Arcybiskup w swoim wystąpieniu mówił m.in. o powołaniu naukowca do dociekania prawd Bożych, odpowiedzialności za prawdę i uczestnictwie uczonego w prorockim nauczaniu i posłannictwie Chrystusa.gala wrczenia nagrody im bp romana andrzejewskiego warszawa 27 ii 2018 39625503245 o Copy

Podczas uroczystości został również wyróżniony przyznanym stypendium im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego Piotr Mroczkowski – uczeń z Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Długosza we Włocławku.

Screenshot 2018 3 14 Gala wreczenia nagrody im bp Romana Andrzejewskiego Warszawa 27 II 20182

Chcielibyśmy, aby nadeszły czasy gdy o sprawach tak specjalnych i poważnych jak stan polskich lasów i ochrony przyrody wypowiadali się specjaliści, a nie głośni aktywiści którzy z ekologii czynią sobie źródło zarobków oraz poletko polityczne.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com