^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

INFORMACJA O WYDAWNICTWACH PDO 2016 ROK

COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe w województwie śląskim informuje, że w najbliższym czasie zostaną wydane:
- Biuletyn „Wyniki 2015. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe w Województwie Śląskim w roku 2015”
-  Broszura informacyjna „Lista Odmian Zalecanych do uprawy w Województwie Śląskim na rok 2016”
Wydawnictwa zostaną sfinansowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

informacja nadesłana przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach

 

czytaj peły tekstlogo-sdoo

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com