^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Nowe rozporządzenia

02Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie:

  1. działania „Rolnictwo ekologiczne” PROW 2014-2020,
  2. działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” PROW 2014-2020,
  3. działania „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013.

Podpisane rozporządzenia oczekują na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Niemniej jednak, mając na względzie konieczność zaznajomienia beneficjentów ww. działań z wprowadzonymi zmianami, odpowiednie informacje w tym zakresie zostały zamieszczone na stronie internetowej MRiRW.

W załączeniu przekazuję skan pisma wskazującego lokalizację informacji na stronie internetowej MRiRW oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (plik w formacie PDF).

Mając na względzie powyższe, zwracam się z prośbą o zapoznanie się z wprowadzonymi w przepisach zmianami i rozpropagowanie ich wśród doradców rolnośrodowiskowych, ekspertów przyrodniczych oraz beneficjentów ww. działań.

Z poważaniem

Sekretariat Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR

czytaj pełną treść Rozporządzenia

skan pisma

 

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com