^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Nowe rozporządzenia

02Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie:

  1. działania „Rolnictwo ekologiczne” PROW 2014-2020,
  2. działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” PROW 2014-2020,
  3. działania „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013.

Podpisane rozporządzenia oczekują na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Niemniej jednak, mając na względzie konieczność zaznajomienia beneficjentów ww. działań z wprowadzonymi zmianami, odpowiednie informacje w tym zakresie zostały zamieszczone na stronie internetowej MRiRW.

W załączeniu przekazuję skan pisma wskazującego lokalizację informacji na stronie internetowej MRiRW oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (plik w formacie PDF).

Mając na względzie powyższe, zwracam się z prośbą o zapoznanie się z wprowadzonymi w przepisach zmianami i rozpropagowanie ich wśród doradców rolnośrodowiskowych, ekspertów przyrodniczych oraz beneficjentów ww. działań.

Z poważaniem

Sekretariat Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR

czytaj pełną treść Rozporządzenia

skan pisma

 

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com