^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

O seniorach na obszarach wiejskich - projekty

W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze z trzech spotkań informacyjno – szkoleniowych dotyczących budowania sieci współpracy w zakresie gospodarstw opiekuńczych ( pisaliśmy o tym szczegółach wcześniej ). Poza rolnikami i członkami ich rodzin w szkoleniu udział wzięli także przedstawiciele CDR O/ Kraków, który jest autorem realizowanego w ramach SIR projektu.
Uczestnicy byli bardzo zadowoleni ze spotkania i wyrazili chęć udziału w następnych tego typu przedsięwzięciach.
Wiele wskazuje na to, że takie działania będą rzeczywiście realizowane w coraz większym zakresie gdyż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zauważa problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa i szczególnymi jego przejawami na obszarach wiejskich . Osoby starsze to wspaniały kapitał ludzki , który na obszarach wiejskich nie jest należycie wykorzystywany. Niezbędna jest więc aktywizacja seniorów i przedstawienie ciekawych propozycji samorealizacji, ale nade wszystko zaprojektowanie specyficznych dla obszarów wiejskich modeli zabezpieczenia socjalnego.

wsparcoe

W odpowiedzi na te potrzeby Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju następujące projekty:
-pierwszy z nich to : GOSPODARSTWO OPIEKUŃCZE– którego bezpośrednim realizatorem będzie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, a także Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
Jak podaje MRiRW główne założenia projektu to m.in.:
• utworzenie w każdym województwie kilku - kilkunastu, a jeśli będzie zainteresowanie, nawet kilkudziesięciu gospodarstw opiekuńczych, w formule podmiotów działalności gospodarczej lub innej formie dozwolonej przepisami prawnymi;
• budowa systemu wsparcia instytucjonalnego dla gospodarstw opiekuńczych, w tym ustanowienie koordynatorów regionalnych oraz zbudowanie kapitału ludzkiego dla potrzeb realizacji projektu;
• budowa sieci gospodarstw wpisujących się w ideę rolnictwa społecznego;
• wypracowanie modelowych rozwiązań dla potrzeb rozwoju gospodarstw opiekuńczych,
• prowadzenie działań promocyjnych, w tym konferencje regionalne i ogólnopolskie, spotkania (warsztaty) dla osób zainteresowanych tą formą działalności;
• budowa mechanizmów kontroli jakości i rzetelności świadczenia usług;
• badania interdyscyplinarne towarzyszące projektowi.
Na realizację projektu MRiRW planuje przeznaczyć m.in. środki Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017 oraz 2018-2019, Regionalnych Programów Operacyjnych, POWER.

- drugim projektem jest AKTYWNY I ZDROWY SENIOR – program pilotażowy, który realizowany będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a którego głównym celem jest wypracowanie kompleksowego systemu opieki i rehabilitacji nad osobami starszymi z obszarów wiejskich objętych systemem rolniczego ubezpieczenia społecznego.

O szczegółach w/w projektów będziemy na bieżąco informować w miarę pozyskiwanych danych.

Na podstawie informacji MRiRW