^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekt Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin – akronim: eDWIN (e-Doradztwo w Integrowanej Ochronie Roślin).

edwin

stacja meteo

Środowisko w naszym otoczeniu ulega zmianom. Te zmiany nazywane też są zmianami klimatycznymi zazębiają się one z zjawiskami atmosferycznymi niezbędnymi dla Rolnika. W celu kontroli upraw i przewidywania zagrożeń w rolnictwie został uruchomiony projekt Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin – akronim: eDWIN (e-Doradztwo w Integrowanej Ochronie Roślin).
Jest to projekt, którego partnerem jest Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Projekt jest realizowany przez konsorcjum, którego liderem jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (www.wodr.poznan.pl) w partnerstwie
z pozostałymi wojewódzkimi ODR, Instytutem Ochrony Roślin w Poznaniu oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Poznańskim Centrum Superkomputerowo Sieciowym.
W ramach projektu na terenie Górnego Śląska zostało rozlokowanych 17 stacji agrometeorologicznych.
Stacje posiadają czujniki prędkości i kierunku wiatru, wilgotności, temperatury oraz deszczomierze do pomiaru opadów atmosferycznych. Dane ze stacji meteorologicznych umożliwią w przyszłości ocenę ryzyka wystąpienia agrofagów. Prowadzone są prace terenowe, obserwacyjne na wybranych gatunkach i odmianach roślin w celu wykrycia szkodników i innych agrofagów.
Obserwacje ze stacji pozwolą podjąć decyzje o wykonaniu zabiegów przeciwko szkodnikom i chorobom.
Zaletą systemów podejmowania decyzji w ochronie roślin jest przeciwdziałanie występowaniu zagrożeń w produkcji roślinnej. Zapobieganie jest korzystniejsze od zwalczania ze względu na lepszą jakość i ilość produkowanych płodów rolnych.
Danymi, które można zaprezentować na dzień dzisiejszy są: wilgotność i temperatura powietrza, prędkość i kierunek wiatru, opady w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym a potem rocznym. Są to dane z 17 stacji, które są rozlokowane w powiatach.

mapka

Wielkość opadów w litrach na mm

tabela odpady

Wynik opadów odbiegają od średniej ponieważ jeden deszczomierz z powodów technicznych źle wskazywał opad.

Na podstawie tych danych możemy stwierdzić, że suma miesięcznego opadu w sierpniu była bardzo wysoka ale opady były nierównomiernie rozłożone w czasie. Mamy nadzieję, że dalszy rozwój systemu da znacznie szerszy obraz obserwacji zjawisk pogodowych. Analiza takich danych w przyszłości może przyczynić się do podjęcia właściwych decyzji: gromadzenia i dystrybuowania wody, jak też pozwoli dobrać odpowiednie gatunki odmian roślin dla terenów z dużym nadmiarem wody lub terenów zagrożonych występowania suszy.
Działania innowacyjne na pewno przyczynią się do podejmowania właściwych decyzji.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com