^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Konkurs plastyczny "Odpoczywaj na wsi"

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Odpoczywaj na wsi- edycja IV” dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

odpoczywaj konkurs plastyczny
Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Konkurs ma promować wśród uczniów wypoczynek na polskiej wsi i kreować pozytywny wizerunek obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.


Podobnie jak w poprzednich edycjach konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.


Zadaniem konkursowym jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej na papierze o dowolnej gramaturze, w formacie A 3, w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, grafika), na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.


Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0 - III szkoły podstawowej oraz II grupa – klasy IV - VIII szkoły podstawowej.


Termin realizacji konkursu to 11 wrzesień – 24 listopada 2023 roku.


Pierwszy, szkolny etap konkursu trwa do 06 października. Do tego dnia proszę przysyłać prace konkursowe do siedziby Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. ks.kard. Stefana Wyszyńskiego 70/126.


Do 27 października br. Kapituła Konkursowa w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego wybierze prace, które zostaną nagrodzone w etapie wojewódzkim i zostaną zakwalifikowane do ogólnopolskiego finału.

Finalistom konkursu zostaną przekazane atrakcyjne nagrody: aparat fotograficzny, czytnik książek oraz głośnik bezprzewodowy.


Indywidualne prace dzieci nadsyłane bezpośrednio do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie będą rozpatrywane.


Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-plastyczny-odpoczywaj-na-wsi-dla-dzieci-i-mlodziezy-ze-szkol-podstawowych

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com