^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Konkurs plastyczny "Odpoczywaj na wsi"

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Odpoczywaj na wsi- edycja IV” dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

odpoczywaj konkurs plastyczny
Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Konkurs ma promować wśród uczniów wypoczynek na polskiej wsi i kreować pozytywny wizerunek obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.


Podobnie jak w poprzednich edycjach konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.


Zadaniem konkursowym jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej na papierze o dowolnej gramaturze, w formacie A 3, w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, grafika), na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.


Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0 - III szkoły podstawowej oraz II grupa – klasy IV - VIII szkoły podstawowej.


Termin realizacji konkursu to 11 wrzesień – 24 listopada 2023 roku.


Pierwszy, szkolny etap konkursu trwa do 06 października. Do tego dnia proszę przysyłać prace konkursowe do siedziby Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. ks.kard. Stefana Wyszyńskiego 70/126.


Do 27 października br. Kapituła Konkursowa w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego wybierze prace, które zostaną nagrodzone w etapie wojewódzkim i zostaną zakwalifikowane do ogólnopolskiego finału.

Finalistom konkursu zostaną przekazane atrakcyjne nagrody: aparat fotograficzny, czytnik książek oraz głośnik bezprzewodowy.


Indywidualne prace dzieci nadsyłane bezpośrednio do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie będą rozpatrywane.


Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-plastyczny-odpoczywaj-na-wsi-dla-dzieci-i-mlodziezy-ze-szkol-podstawowych

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com