^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2022 – V Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego

IMG 20220904 081831

Tegoroczna Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2022 towarzysząca XXXI Krajowej Wystawie Rolniczej była wydarzeniem wyjątkowym, ponieważ miała wtedy również miejsce V Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego. Organizatorami wydarzenia był Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Na Wystawie mieliśmy okazję oglądać doskonale przygotowane zwierzęta w obrębie 6 ras mięsnych prezentowane przez 17 Hodowców. Były to 73 sztuki bydła ras Limousine, Charolaise, Belgijskiej Biało-Błękitnej, Galloway, Angus (odmiana czarna i czerwona) oraz Blonde d’ Aquitaine. Komisja sędziowska w składzie: Zbigniew Góral, Barbara Binerowska-Musiał oraz Jerzy Moniuszko przyznała 10 tytułów czempiona i 10 tytułów wiceczempiona. Prezentowane zwierzęta wykazały wybitne cechy rasowe i pokrojowe. Wszystkie były dobrze umięśnione i dobrze przygotowane pod kątem wystawy. Poniżej przedstawiamy zestawienie utytułowanych zwierząt. Spośród czempionów wszystkich ras i kategorii wyłoniono Superczempiona V Krajowej Wystawy Bydła Mięsnego. Tytuł ten przyznano jałowicy w wieku pow. 18 m-cy rasy Limousine Ilona 1 należącej do Pana Zbigniewa Kołoszyca. Podczas finału tegorocznej wystawy nagrody zwycięzcom wręczyli: Wicepremier – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Henryk Kowalczyk, Pan Jacek Zarzecki – Prezes PZHiPBM, Pani Halina Szymańska – prezes ARiMR, Pan Marek Dziubek – Dyrektor ŚODR.

czempiony

wiceczemipny

Ponadto na wystawie miała miejsce ocena koni w dwóch stawkach – klacze starsze rasy zimnokrwistej oraz ogiery starsze rasy zimnokrwistej. Hodowcy zaprezentowali 10 koni, a ocena w składzie: Pan Wiesław Niewiński – Związek Hodowców Koni w Białymstoku oraz Pan Maciej Wyszomirski – Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach wybrali zwycięzców. Nagrody wręczyli: Wicepremier – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Henryk Kowalczyk oraz Pan Marek Dziubek – Dyrektor ŚODR. Poniżej lista zwycięzców.

konie

Tegoroczna wystawa połączyła również teorię z praktyką, w namiocie konferencyjnym na terenie Wystawy Zwierząt Hodowlanych 2022 miała miejsce konferencja naukowa „Innowacyjność w Hodowli Zwierząt – nowoczesne rozwiązania w produkcji zwierzęcej”. Hodowcy mieli możliwość zdobyć najnowszą wiedzę z zakresu chowu i hodowli zwierząt gospodarskich na wykładach wygłoszonych przez: Pana dr hab. Marcina Gołębiewskiego z SGGW, Pana Jacka Zarzeckiego – prezesa PZHiPBM, Pana Wiesława Niewińskiego ze Związku Hodowców Koni w Białymstoku oraz Pani Anny Olszewskiej z firmy Hipra Polska. Niespotykaną formą konferencji były również warsztaty praktyczne dla hodowców: „Warsztaty z oceny punktowej kondycji i pokroju bydła mięsnego” przeprowadzone przez Panią Ewelinę Udzielę oraz Pana Marcina Radeckiego, zootechników z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego oraz „Warsztaty z oceny punktowej budowy, pokroju i ruchu koni” przeprowadzone przez pana Wiesława Niewińskiego  z Polskiego Związku Koni w Białymstoku.

Na wystawie nie zabrakło również pokazu zaganiania owiec przez psy pasterskie oraz wystawy drobnego inwentarza.

Całe wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, co potwierdziły tłumy odwiedzających. Wszystkim nagrodzonym hodowcom serdecznie gratulujemy!

5678

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com