^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

III Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej OSP w Żarkach

Ser­decz­nie za­pra­sza­my na III Kon­cert No­wo­rocz­ny Or­kie­stry Dętej OSP w Żar­kach pod kie­row­nic­twem To­ma­sza Ra­do­sza, który odbędzie się w dniu 22 stycznia 2023 roku, o godzinie 18.00 w Kościele Parafialnym w Żarkach . W trak­cie koncertu za­śpie­wa Ewa Mucha, a wy­da­rze­nie po­pro­wa­dzi Arek Kluba.

Żródło: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach.

koncert noworoczny żarki

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com