^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Wpisz Imię, Nazwisko i hasło

Użytkownik
hasło

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
Data : wtorek, 2 październik 2018
6
7
8
9
12
14
15
17
18
20
21
22
23
Data : wtorek, 23 październik 2018
24
25
26
27
28
29
30
31

Newsletter

Galeria

baner galeria27  

Relacja ze szkolenia "Promocja bezpieczeństwa rodzin wiejskich w gospodarstwie" CDR w Brwinowie

W dniach 03 - 04 kwietnia 2017 roku odbyło się szkolenie w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na temat „ Promocja bezpieczeństwa rodzin wiejskich w gospodarstwie”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Panią Dr inż. Elżbietę Wojciechowską – Lipka – Agro broker, Pana Pawła Kaczorowskiego z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie oraz Panią Beatę Filipiak z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Podczas dwóch dni szkolenia zostały omówione m.in. ważne zagadnienia związane z polisami ubezpieczeniowymi rolników, które są gwarantem bezpieczeństwa w funkcjonowaniu gospodarstwa rolnego, w skutek różnych zdarzeń klimatyczno-środowiskowych, które coraz to częściej w naszym kraju powodują ogromne straty np. w uprawach, a także zdarzeń losowych spowodowanych przez człowieka. Szkolenie miało na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia występujące w indywidualnym gospodarstwie rolnym i sposoby ich eliminowania poprzez stosowanie się do zasad BHP. Poprzez bezpieczną obsługę ciągnika i maszyn rolniczych oraz urządzeń stosowanych w rolnictwie jak i obsługę zwierząt gospodarskich w sposób bezpieczny, przewidujący jakie mogą być następstwa nie zachowania należytej ostrożności. Zapobieganie wypadkom związanym z upadkami osób, tak aby wszystkie zagrożenia odpowiednio zabezpieczyć, oznakować w sposób czytelny dla pracowników i domowników przebywających w gospodarstwie. Sposoby zatrudniania osób ( w tym obcokrajowców),dzieci i młodocianych do pracy w gospodarstwie i obowiązki rolnika w tym zakresie, czyli stosowanie się do przepisów prawa pracy i zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ostatnim zagadnieniem jaki poruszono były zagrożenia azbestem w gospodarstwach rolnych i sposoby jego likwidacji. Ukazano problem demontażu i utylizacji dachów, elewacji, kabli itp. materiałów zawierających włókna mineralne azbestu. Do obowiązków właściciela nieruchomości należą : zgłoszenie posiadania azbestu, inwentaryzacja, przedłożenie wyników inwentaryzacji każdego roku do dnia 31 stycznia odpowiednim władzom: wójtowi gminy , burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Usuwanie azbestu (i naprawę wyrobów zawierających azbest) mogą realizować wyłącznie firmy, które mają odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac (narzędzia wyposażone w odciągi pyłów, odkurzacze przemysłowe z filtrami Hepa, namioty i przesłony foliowe do izolacji od otoczenia miejsc pracy) oraz zatrudniają pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z azbestem (szkolenia takie prowadzone są m.in. przez Instytut Gospodarki Odpadami w Katowicach.) Posiadają także odpowiednie zezwolenia oraz zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi . Ze względu na zagrożenie, jakie niesie ze sobą obecność włókien azbestowych w środowisku opracowany został krajowy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” .Celem, przyjętego przez Radę Ministrów w maju 2002 r., Programu jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych spowodowanych azbestem, poprzez sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest do 2032r. Co reguluje Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.z 2004 r. Nr 3, poz.20 z póżn. zm.). Wykorzystanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest zostało dopuszczone w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku.

 

IMG 20170403 112125

IMG 20170403 151638

IMG 20170404 084704

IMG 20170403 111858