^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

Aktywizacja grupy ze specjalnymi potrzebami na przykładzie zagród edukacyjnych- szkolenie

logaKSOW ok

Zagrody edukacyjne to wiejskie gospodarstwa, które przyjmują głównie dzieci ze szkół i przedszkoli na warsztaty edukacyjne poświęcone rolnictwu, ekologii i dziedzictwu kulturalnemu polskiej wsi. Wśród odwiedzających zagrody coraz częściej pojawiają się także osoby niepełnosprawne ruchowo i umysłowo, dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Są to odbiorcy wymagający szczególnej troski i opieki, wizyta takiej grupy w gospodarstwie wymaga odpowiedniego przygotowania zarówno gospodarza jak i otoczenia.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował 6 lipca w siedzibie ODR w Częstochowie „Szkolenie na temat aktywizacji grupy ze specjalnymi potrzebami na przykładzie zagród edukacyjnych”. Szkolenie poprowadzili edukatorzy z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku mgr Anna Krzyżanowska i dr Maria Koloh.

Szkolenie było podzielone na dwie części. Pierwsza, teoretyczna dotyczyła specyfikacji grup ze specjalnymi potrzebami, bezpieczeństwa i organizacji przyjazdu grupy ze specjalnymi potrzebami oraz dostosowanie miejsca i zajęć do takich grup.

Drugą część szkolenia stanowiły warsztaty z elementami sensoplastyki, terapii przez sztukę i muzykoterapii. Podczas warsztatów uczestnicy poznawali techniki wykonywania prostych plac plastycznych i działań twórczych do zastosowania we własnym gospodarstwie edukacyjnym.

W szkoleniu wzięło udział 40 osób spośród: osób prowadzących lub zamierzających prowadzić zagrodę edukacyjną, przedstawicieli LGD, doradców rolniczych, członków Stowarzyszenia Gospodarstw Edukacyjnych Woj. Śląskiego i mieszkańców obszarów wiejskich.

 

IMG 20230706 120313

IMG 20230706 125107

IMG 20230706 130202

IMG 20230706 144042

Operacja współfinansowana ze środków UE w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com