^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

XXIV Krajowa Wystawa Rolnicza 4-6 września 2015r.

Ponad czterystu wystawców zaprezentowało najnowsze osiągnięcia rolnictwa oraz nauki i techniki rolniczej podczas XXIV Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie. Byli wśród nich wiodący na rynku producenci maszyn i urządzeń rolniczych, środków ochrony roślin, pasz i nawozów oraz przedstawiciele instytutów branżowych resortu rolnictwa. Zorganizowana tradycyjnie w pierwszą sobotę i niedzielę września pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wystawa, od ponad dwudziestu lat towarzyszy Ogólnopolskim Dożynkom Jasnogórskim.

 

W uroczystej inauguracji Wystawy udział wzięli m.in.: Jerzy Chróścikowski Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa, Tadeusz Nalewajk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stanisław Dąbrowa - Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Jerzy Motłoch - Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Jarosław Marszałek - Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, Stanisław Gmitruk - Dyrektor ŚOR ARiMR, Tomasz Żabiński - Dyrektor ARR OT w Katowicach, Zygmunt Adrianek - Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach, Stanisław Małek - Prorektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Marek Cieśliński - Dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej Irena Łaba - Dyrektor OR KRUS w Częstochowie, Bernadetta Niemczyk - Przewodnicząca Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich. Obecni byli również parlamentarzyści regionu śląskiego, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz instytucji obsługujących wieś i rolnictwo.

Władze kościelne reprezentowali J.E. Ks. Biskup Edward Białogłowski Krajowy Duszpasterz Rolników oraz Ks. Prałat Stanisław Eugeniusz Sikorski Diecezjalny Duszpasterz Rolników.

          

       Zaproszonych gości powitali Pan Grzegorz Boski – Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Wystawy Zastępca Dyrektora ŚODR Pani Jadwiga Bugaj.

 boski

bugaj

otwarcie

 

Tradycyjnym akcentem części oficjalnej było podsumowanie, ogłoszenie wyników oraz wręczenie pucharów i dyplomów laureatom konkursów: „AGROLIGA”, „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne” w woj. śląskim” „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” w woj. śląskim”, „Najlepszy zakład przetwórstwa rolno – spożywczego oraz najlepsze gospodarstwo regionu częstochowskiego”.

nagrodzeni w konursach 

 

Na tereny wystawowe zaproszonych gości sprzed gmachu Akademii Polonijnej w Częstochowie poprowadził korowód z udziałem Orkiestry Dętej z OSP Złochowice (gm. Opatów, pow. kłobucki).

 orkiestra b

orkiestra c

 

W sobotę (5 września br.), w Akademii Polonijnej w Częstochowie odbyła się konferencja na temat „Możliwości rozwoju gospodarstw rolnych z PROW na lata 2014 – 2020”, połączona z wręczaniem odznaczeń pracownikom ŚODR, ŚOR ARiMR, OR KRUS, OT ARR, OT ANR oraz beneficjentom unijnego wsparcia finansowego. W spotkaniu uczestniczył Podsekretarz Stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk.

 konferencja

nagrodzeni1

 

         Nowością na tegorocznej Wystawie było stoisko SIECI NA RZECZ INNOWACJI W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH (SIR). Celem SIR jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich m.in. poprzez pomoc dla potencjalnych beneficjentów w tworzeniu grup operacyjnych. Sieć jest nową inicjatywą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 SIR

 

     Choć każda edycja wystawy wprowadza nowe elementy, to od lat do stałych sekcji branżowych należą: targi nasienne, paszowe i pszczelarskie, wystawy: maszyn i narzędzi rolniczych, przedsiębiorczości, polskiej nauki rolniczej, ptaków ozdobnych i drobnego inwentarza oraz kiermasze rolnictwa ekologicznego, kwiatów i krzewów ozdobnych.

 namiot ministerstwo

 

   O przykładach skutecznej aktywizacji społeczności wiejskich oraz zadaniach na kolejne lata informowali przedstawiciele Lokalnych Grup Działania.

 LGD

 

Jak zwykle imponująco prezentowała się wystawa maszyn rolniczych.

maszyny 

 

Zabawki z sitowia, filcu, warsztaty florystyczne - to tylko niektóre propozycje przygotowane przez stoiska Zagród Edukacyjnych dla najmłodszych uczestników wystawy. A wszystkich po staropolsku witała Ostoja Dworska, gdzie odbywała się „gościna u chłopa świętokrzyskiego”.

renia 1 1 

 

Ponad 40 firm ogrodniczych z całej Polski oferowało najpiękniejsze okazy róż, azalii, rododendronów oraz wielu innych gatunków roślin ozdobnych na kiermaszu kwiatów i krzewów ozdobnych.

NR 20 

 

Dużą atrakcją był Festiwal Produktów Tradycyjnych i Lokalnych połączony z degustacją regionalnych przysmaków.

 Festiwal produktów

festiwal produktów 2 

 

Na Targach Pszczelarskich gościliśmy ponad 40 wystawców z całego kraju.

Miód 

 

Towarzyszące Wystawie od kilkunastu lat Dni Europejskiej Kultury Ludowej, to doskonała okazja do prezentacji bogactwa kultury wsi. W ramach tej im­pre­zy organizowane są m.​in. targi i konkurs sztu­ki lu­do­wej, prezentacje wyrobów lu­do­wych ar­ty­stów oraz występy zespołów folklorystycznych z kraju i zagranicy.

DNI 1 

 

Barwnie, regionalnie i gwarnie, tak w tych dniach wyglądało centrum Częstochowy. Stoiska wystawiennicze i handlowe zajęły całą II i III aleję NMP.

 ulica

 

Występy zespołów ludowych mocno oklaskiwała licznie zgromadzona na Placu Biegańskiego publiczność.

NR 21 

 

W sobotni wieczór, w Filharmonii Częstochowskiej Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" zaprezentował swój słynny program "A to Polska właśnie". Przed koncertem wręczono nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla:

- Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach za opracowanie i promocję innowacyjnych rozwiązań technologicznych i proekologicznych w rolnictwie i na obszarach wiejskich,

- Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach za wieloletnie działania na rzecz rolnictwa województwa śląskiego,

- wystawców maszyn rolniczych za wprowadzanie najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie mechanizacji gospodarstw rolnych.

Statuetki Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego otrzymali natomiast najlepsi beneficjenci doradztwa rolniczego: Andrzej Wieja rolnik z gm. Jasienica, Joachim Keller rolnik ze wsi Wilkowiczki, gm. Toszek oraz Bogdan Chudaszek rolnik z Łobodna, gm. Kamyk.

 filharmonia

filharmonia 1

 

Niedzielna msza święta dożynkowa na błoniach jasnogórskich zgromadziła kilkadziesiąt tysięcy rolników z całego kraju.

J.góra 1 1

 

J.góra 2 1

 

J.góra 3 1

   

     Organizatorem XXIV Krajowej Wystawy Rolniczej był Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, a jej współorganizatorami Urząd Miasta Częstochowy oraz Samorząd Województwa Śląskiego. Imprezę wspierali m.in.: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Częstochowie.

PatronatemWystawę objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Częstochowy, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwo Rolników i Pszczelarzy.

Imprezy towarzyszące przygotowali:

- Muzeum Częstochowskie „Z tradycji wzięte na nowo wycięte” – wystawa pokonkursowa VI Konkursu Sztuki Ludowej - Galeria Dobrej Sztuki oraz odsłonięcie muralu inspirowanego wycinanką - Zagroda Włościańska.

- Regionalny Ośrodek Kultury „Płaskorzeźby ludowe” - wystawa ze zbiorów Muzeum Wsi Radomskiej.

 

 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tegorocznej Wystawy, które zamieszczone zostały stronie internetowej www.czwa.odr.net.pl w zakładce GALERIA

 

Tekst: Barbara Gąsiorowska

Foto: K. Kwaśniewska, K. Kokoszka


This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com