^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

ARiMR informuje:będzie więcej czasu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy z działań inwestycyjnych PROW 2007 - 2013

            Dzięki znowelizowaniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków przyznawani pomocy z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", które weszło w życie 16 czerwca, wnioski o płatność będzie można składać do 30 września 2015 roku. To oznacza, że  o trzy miesiące, został wydłużony termin na złożenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o wypłatę pomocy w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

         Znowelizowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i zasad przyznawania pomocy z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", które weszło w życie 18 czerwca br., również umożliwia wydłużenie terminu składania wniosków o wypłatę pomocy do 30 września, czyli o trzy miesiące dużej niż we wcześniej obowiązujących przepisach. Z tego udogodnienia mogą skorzystać ci mikroprzedsiębiorcy, którzy zawarli z ARiMR umowy o przyznaniu pomocy przed 18 czerwca 2015 r. Najpierw jedna muszą oni złożyć do 30 czerwca 2015 r. w oddziale regionalnym ARiMR wniosek o dokonanie zmiany w umowie. Podobnie jak w przypadku beneficjentów działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" wydłużeni terminu na złożenie wniosków o płatność spowoduje skrócenie do 7 dni terminu na dokonanie poprawek i uzupełnień w takich wnioskach. Aby poprawnie przygotować wniosek o płatność Agencja zachęca do korzystanie z interaktywnego formularza tego wniosku, który dostępny jest na portalu internetowym ARiMR.

  arimr logo         Planowane jest również wydłużenie terminów składania wniosków o wypłatę pomocy w następujących działaniach inwestycyjnych finansowanych z PROW 2007 - 2013:

  • - Modernizacja gospodarstw rolnych;
  • - Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych;
  • - Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych;
  • - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (więcej informacji na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

Źródlo:www.arimr.gov.pl

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com