^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Czy pszczoły chcą do KRUS?

20200301 113824 krokusy 3 002

"Pasieki w mieście? Dlaczego nie…" Dla przykładu, do Koła Pszczelarzy w Częstochowie należą 124 osoby, hodujące w sumie 2,5 tysiąca rodzin pszczelich! Częstochowscy hodowcy pszczół spotkali się w siedzibie Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie zainteresowani możliwością ubezpieczenia w KRUS. Spotkanie było równocześnie okazją do podsumowania ubiegłorocznej działalności, wyznaczenia planów na przyszłość oraz ukonstytuowania nowych członków zarządu.
W prawdzie nie można hodować zwierząt w centrum miasta, ale na obrzeżach, w dzielnicach peryferyjnych miasta Częstochowy - tak. Na Lisińcu, Błesznie, Mirowie, właściciele większych posesji pośród drzew stawiają ule i hodują te pożyteczne, piękne i fascynujące owady. Na szczęście pszczoły nic sobie nie robią z biurokratycznych obostrzeń i wciąż zapylają krzewy i rośliny, gdzie chcą.
- Korzyść jest obopólna. Właściciele uli mają z tego oczywisty pożytek w postaci pszczelich produktów, z kolei miasto zyskuje, bo pszczoły zapylają kwitnące pięknie miodne rośliny, krzewy – mówi prezes zarządu Koła Pszczelarzy w Częstochowie, Andrzej Adamczyk. – Niestety, dla pszczół bywa to również bardzo niebezpieczne. Zwłaszcza w kontakcie z samochodami i autobusami – giną po zderzeniu z pojazdami, są rozjeżdżane… Do częstochowskiego koła należą zarówno mieszkańcy miasta, jak i okolic. Jednak połowa z naszych członków to częstochowianie.
- Czy pszczelarze mogą się ubezpieczać w KRUS? Tak, mogą, jeśli zajmują się produkcją pszczelarską na większą skalę. Muszą być bowiem zakwalifikowani do prowadzenia produkcji w ramach tzw. działu produkcji specjalnej rolnej – wyjaśnia dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie, Piotr Dobosz - Począwszy od 2 maja 2004 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za działy specjalne produkcji rolnej, uzasadniające objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników, uznaje się również pasieki powyżej 80 rodzin pszczół. Osoba zgłaszająca się do ubezpieczenia społecznego rolników, w związku z rozpoczęciem prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej oraz do ubezpieczenia zdrowotnego, jest obowiązana przedłożyć zaświadczenie organu podatkowego o rodzaju i rozmiarach prowadzonej produkcji oraz o wysokości zadeklarowanego dochodu z tego tytułu. Jeśli pszczelarz chce ubezpieczać się w KRUS, nie może być równocześnie ubezpieczony w innej kasie, np. ZUS.
Na wyobraźnię działa słynne zdanie: „kiedy z powierzchni ziemi znikną pszczoły, to człowiekowi pozostaną już najwyżej cztery lata życia…”, które wypowiedział wprawdzie nie Einstein, lecz prawdopodobnie Maurice Maeterlinck, wybitny poeta, dramaturg i eseista, laureat Nagrody Nobla, który swoje spostrzeżenia opublikował w filozoficzno-przyrodniczym eseju „Życie pszczół”, ale… nie należy tego prostować. W rzeczywistości Einstein jest autorem zdania „że jeśli znikną pszczoły z ziemi to konsekwencją będzie wymarcie co najmniej sto tysięcy gatunków roślin, które nie przetrwają”. To równie groźna perspektywa. Cytat, z uwagi na znaczenie nazwiska ma ogromną wagę i może więcej pomóc w zbożnym dziele ratowania małych pomocników. Zbożnym - bo wiadomo, że te pracowite stworzenia mają ogromny wpływ na utrzymanie prawidłowej równowagi biologicznej w ekosystemach. Istnienie pszczół niekiedy jest przedstawiane jako jeden z dowodów na istnienie Stwórcy.
W powyższym kontekście nie dziwi, iż do miłośników pszczół należą częstochowscy paulini, w pobliskich Kłomnicach organizowane jest Święto Pszczoły i Regionalne Dni Pszczelarza, nad którym patronat obejmuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski oraz że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziła mechanizm „Wsparcia rynku produktów pszczelich na lata 2020-2022” realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Uwaga radiowcy! Jeszcze tylko dziś (6 marca) młodzież może złożyć lub przesłać swoje dzieła plastyczne w konkursie KRUS!

Termin zgłaszania prac do X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci ze szkół wiejskich „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” mija 6 marca. Przypomnijmy, że w tym roku dodatkową, specjalną nagrodą dla jego uczestników będzie jednodniowy pobyt w Ośrodku „Jurajska Przystań” ufundowany dla całej klasy autora rysunku - wybranego przez częstochowski Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.
Konkurs plastyczny promuje wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich wiedzę na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.
Tegoroczne hasło konkursowe ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych zwierząt. Uczyć szacunku do naszych „braci mniejszych”, odpowiedniego traktowania zwierząt. Konkurs popularyzuje także „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat,” wskazujący na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi, przygotowany przez KRUS.
Przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim, w dwóch grupach wiekowych: klas od 0 do III oraz od IV do VIII. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. Laureaci każdego ze szczebli otrzymają nagrody, a finał etapu centralnego będzie miał miejsce w Warszawie.
W czasie pobytu w Ośrodku Jurajska Przystań, uhonorowany młody artysta oraz jego koleżanki i koledzy z klasy wezmą udział w warsztatach kulinarnych, zajęciach integracyjnych z animatorem, odwiedzą stadninę koni. Pobyt w ośrodku zakończy ognisko z kiełbaskami.
Ośrodek jest położony malowniczo nad zalewem w Poraju. Został niedawno wyremontowany. Położenie, cisza, otoczenie lasów sprawiają, że ośrodek jest świetną bazą do odpoczynku, zwłaszcza dla mieszkańców aglomeracji śląskiej, a także miejscem pobytu, żeglowania oraz zwiedzania Częstochowy i Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W ośrodku, oprócz całorocznych domków znajduje się także willa, pokoje hotelowe, sala konferencyjna, ogrodowe balie kąpielowe, pomost na zalewie, sauna, basen, wypożyczalnia sprzętu wodnego.
Terminy:
• nadsyłanie prac do 6 marca
• finał wojewódzki – do 27 marca 2020
• ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi przed zakończeniem roku szkolnego

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Jego organizację wspierają Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz RFG SA w Częstochowie.

Czestochowa ekektyPracyPszczol 002

Czestochowa StareBleszno 002Czestochowa zajEdukac 002

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com