^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskichkopytnych poza rzeźnią

Główny Inspektorat Weterynarii

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę,
np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też
ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni.
W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.cropped logo Kopia

Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi?

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com