^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Podziekowanie Prezesa KRUS dla Dyrektorów i Nauczycieli

krus

Przekazujemy podziękowanie Prezesa KRUS, dr Aleksandry Hadzik, dla Dyrektorów
i Nauczycieli szkół położonych na terenach wiejskich, za wieloletnią współpracę z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od trzydziestu lat prowadzi działania prewencyjne na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników.
Od początku swojej działalności kieruje je również do dzieci z terenów wiejskich, zgodnie z przysłowiem „Czego się Jaś nie nauczy tego Jan nie będzie umiał”. Znacznie łatwiej bowiem kształtować właściwe postawy u dzieci, niż u osób dorosłych. Poprzez różnorodne formy oddziaływania – szkolenia, pogadanki, konkursy, pokazy i materiały popularyzatorskie – Kasa uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie gospodarstwa rolnego i na drogach publicznych, a także upowszechnia „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”, wskazujący na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi. Rocznie dzieciom dedykowanych jest ponad 500 konkursów oraz 2 000 szkoleń i pogadanek, organizowanych dzięki dużemu zaangażowaniu Dyrekcji i Nauczycieli Szkół położnych na obszarach wiejskich.
Pragnę wszystkim Państwu podziękować za dotychczasową wieloletnią i konstruktywną współpracę z KRUS, dzięki której dzieci rolników są bardziej świadome zagrożeń występujących w gospodarstwach rolnych i wiedzą, jak wypadków unikać. Szczególnie gorąco dziękuję za pomoc w prowadzeniu od 2011 roku Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi”, a także za zachęcenie uczniów do udziału w najnowszym projekcie Kasy, czyli kursie e-learningowym dla dzieci pt. ”Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża najmłodszym mieszkańcom wsi zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych oraz uczy ich prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Bawiąc się, dzieci przyswajają wiedzę, która pozwala unikać nieszczęśliwych zdarzeń.
Dzięki Państwa przychylności informacja o kursie dotarła do uczniów i zyskała imponujący odzew: w 2019 roku odnotowaliśmy prawie 48000 odsłon kursu, a do Kasy wpłynęło ok. 4000 zgłoszeń do udziału w losowaniu nagród dla dzieci, które ukończyły kurs i przesłały do Centrali stosowny certyfikat. Dziękuję za Wasz trud.
Korzystając z okazji chciałabym zaprosić do udziału w dedykowanych najmłodszym działaniach prewencyjnych, które w 2020 roku będą prowadzone przez oddziały regionalne Kasy, a szczególnie do uczestnictwa w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi - nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Tegoroczna edycja poświęcona jest zapobieganiu wypadkom i chorobom związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt. Zwracam się do Państwa z prośbą o umożliwienie, szczególnie młodszym dzieciom, odbycia kursu e-learningowego pt.: ”Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” dostępnego na stronie internetowej Kasy, a starszym - obejrzenie najnowszego filmu edukacyjnego pt. „Gra o zdrowie i bezpieczeństwo”. Został on wyprodukowany w konwencji gry komputerowej, w której widz obserwując jej przebieg, uczy się identyfikowania zagrożeń występujących w gospodarstwach rolnych.
Regulamin Konkursu, kurs e-learningowy i film znajdują się na stronie internetowej Kasy. Zachęcam również do kontaktu z oddziałami regionalnymi KRUS z terenu, na którym znajduje
się Szkoła.

List Prezesa KRUS dr Aleksandray Hadzik

Szkolenie e-learningowe dla dzieci: „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”:
Regulamin X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci "Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz:
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/Regulamin_konkursu_plastycznego_2020.pdf

Film "Gra o zdrowie i bezpieczeństwo":
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/Krus_Gra_O_Zdrowie_I_Bezpieczenstwo.m4v

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/kurs-e-learningowy-dla-dzieci-sposob-na-przygode-w-bezpieczenstwem-w-gospodarstwie-rolnym/

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com