^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Konferencja upowszechniająca wyniki projektu CARE-T-FARMS

 07

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w terminie 17-18 września 2019 r. konferencję upowszechniającą wyniki projektu CARE-T-FARMS pn." Rolnictwo społeczne i gospodarstwo opiekuńcze: możliwości pracy, partnerstwo społeczne i integracja". Wydarzenie to skierowane jest do szerokiego grona odbiorców, w tym do doradców zajmujących się tematem rolnictwa społecznego, gospodarstw opiekuńczych, a także Koordynatorów Ogólnopolskiej Sieci Gospodarstw Edukacyjnych.

W trakcie pierwszego dnia wydarzenia przewidziano prezentację celów i rezultatów projektu, w tym demonstrację platformy szkoleniowej CARE-T-FARMS wraz z jej pilotażowym testowaniem. Drugi dzień wydarzenia poświęcony będzie koncepcji opracowanego kursu szkoleniowego CARE-T-FARMS, który składa się z trzech modułów: opiekun, menedżer i specjalista w gospodarstwie opiekuńczym/terapeutycznym. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni eksperci, którzy poruszą kwestie rolnictwa społecznego w kontekście wykluczenia społecznego, a także terapii, które mogą być prowadzone w gospodarstwie rolnym. Elementem konferencji jest także wizyta studyjna na "Farmie Życia" w Więckowicach.

Rekrutacja na konferencję będzie prowadzona do 9 września 2019 r. Decyduje kolejność zgłoszeń ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. W załączeniu przesyłamy harmonogram wydarzenia oraz formularz zgłoszenia uczestnictwa, a takżę plakat promujący wydarzenie. Dokumenty są dostępne także na stronie www.cdr.gov.pl. Uczestnicy konferencji otrzymują certyfikat potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Plakat o wydarzeniu upowszechniającym

CTF Harmonogram spotkania

CTF Karta zgłoszenia

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com