^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Rewitalizacja obszarów górniczych nabiera tempa

Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej pod przewodnictwem poseł Izabeli Kloc zwróciła się do rządu o powołanie operatora rewitalizacji obszarów górniczych. Pozwoli to na lepszą koordynację rządowego Programu dla Śląska z unijną inicjatywą Platformy Wsparcia Regionów Górniczych.

 

   - Należy respektować unijne cele klimatyczne, które wymagają zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii. Z drugiej strony musimy jednak pamiętać, że Śląsk zawsze opierał swój byt na węglu. Należy te dwie rzeczy pogodzić. Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają różne punkty wyjścia na drodze do transformacji energetycznej. Polska, jako kraj uzależniony od węgla, powinna mieć zapewnione odpowiednie środki na transformację i modernizację sektora energetycznego –argumentuje przewodnicząca Izabela Kloc.

   Komisja do Spraw Unii Europejskiej w ostatnim czasie trzykrotnie debatowała nad problemami Śląska oraz innych regionów dotkniętych skutkami transformacji energetycznej.

   Na posiedzeniu, które odbyło się 8 marca, posłowie zapoznali się z informacją na temat unijnej inicjatywy Platforma Wsparcia Regionów Górniczych.

   Pomysł stworzenia specjalnego funduszu dla regionów górniczych zrodził się trzy lata temu. Poseł Izabela Kloc rozmawiała o tym z wiceszefem Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej Maroszem Szefczoviczem. W grudniu 2017 roku Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu Platformy Wsparcia Regionów Górniczych, a w kwietniu tego roku został otwarty stały sekretariat, obsługujący ten program. Realizacja konkretnych projektów nastąpi w ramach budżetu europejskiego na lata 2021-2027. Unia zarezerwowała na ten cel 5 mld euro.

   Unijna inicjatywa może dać potężny impuls rozwojowy dla terenów górniczych, nadając im nowe funkcje. Po polskiej stronie leży teraz przygotowanie dobrych projektów. Dyskutowano o tym podczas posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej do Spraw Polityki Energetycznej UE, które odbyło się 6 maja na terenie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Posłowie dostrzegli narastające problemy związane z nieużytkowanymi obszarami poprzemysłowymi, które są niezagospodarowane, zdegradowane i stanowią istotny problem funkcjonalny i wizerunkowy dla Śląska, Wielkopolski Wschodniej, okolic Wałbrzycha, południowych terenów woj. łódzkiego, zachodniej Małopolski.

   Niewydolność obecnego systemu zagospodarowania górniczych obszarów poprzemysłowych została udokumentowana i potwierdzona przez kwietniowy raport Najwyższej Izby Kontroli.

   W związku z tym, Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, podczas posiedzenia, które odbyło się 16 maja, zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów o powołanie w ramach Programu dla Śląska operatora działań rewitalizacyjnych. Będzie on kluczowym podmiotem w uporządkowaniu oraz dynamizacji procesów wzrostu i rozwoju na obszarach górniczych. Dodatkowym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest konieczność przygotowania się do zagospodarowania dodatkowych środków europejskich z Platformy Wsparcia Regionów Górniczych.

   - Nowi europarlamentarzyści z województwa śląskiego wraz rządem powinni zabiegać o zwiększenie tej kwoty. To warunek, aby realizować naprawdę rozwojowe projekty. Konieczne jest wypracowanie takiego mechanizmu rozdziału środków, aby pozwolił na odważne przedsięwzięcia gospodarcze oparte o nowoczesne, niskoemisyjne technologie - także te związane z czystym węglem. Należy pamiętać, że o podziale środków będzie decydować bezpośrednio Komisja Europejska, co wymaga od nas perfekcyjnego przygotowania tych przedsięwzięć – mówi poseł Izabela Kloc.

Źródło: Biuro Poselskie Poseł Izabeli Kloc

Izabela Kloc

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com