^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Szkolenia w zakresie nowoczesnego chowu świń i bydła mięsnego

stopka7

Śląska Izba Rolnicza – Lider Konsorcjum

oraz

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie – Członek Konsorcjum

zapraszają  na bezpłatne  szkolenia w ramach operacji pn.

                

 „Szkolenia w zakresie nowoczesnego chowu świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy do stosowania antybiotyków u zwierząt w województwie śląskim”

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach  poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”,  działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest poprawa wyników gospodarczych gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej poprzez przeszkolenie 220 osób.

Szkolenia organizowane będą na terenie województwa śląskiego  w okresie od  grudnia 2018 r. do kwietnia 2019 r.

Uczestnikami mogą być:

  • – rolnicy i domownicy rolników,
  • – małżonkowie rolników,
  • – osoby zatrudnione w rolnictwie,
  • – właściciele lasów,
  • – młodzi rolnicy (wnioskodawcy i beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Dla Uczestników  szkoleń przewidziano  materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

Szczegółowe informacje oraz zapisy na szkolenia w biurze Śląskiej Izby Rolniczej pod numerem telefonu: 32 258 04 45

Harmonogram szkoleń

Program szkoleń (świnie)

Program szkoleń (bydło)

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com