^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

OSP w Mstowie ma nową torbę ratowniczą od KRUS

Jednostka OSP w Mstowie otrzymała nową torbę ratowniczą, ufundowaną przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

            W obecności wójta gminy Tomasza Gęsiarza oraz senatora Ryszarda Majera i Beaty Kocik, radnej Sejmiku Województwa Śląskiego, sprzęt strażakom przekazał dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie, Piotr Dobosz.

            Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego już od ponad 15 lat współpracuje z jednostkami OSP w całym kraju i uczestniczy w wyposażaniu ich m.in. w zestawy ratownicze (wraz z wyposażeniem medycznym). OSP często użyczają pracownikom KRUS pomieszczenia na szkolenia, wykłady, prelekcje, pokazy.

            Dla zmniejszenia skutków wypadków w gospodarstwach rolnych Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej podpisali przed 19 laty porozumienie o współpracy we wdrażaniu systemu ratownictwa przedlekarskiego w rejonach wiejskich, poprzez szkolenie ratowników - strażaków OSP i wyposażeniu ich w zestawy ratownicze. Od tego czasu Kasa sukcesywnie przekazuje jednostkom OSP, których strażacy posiadają przeszkolenie w zakresie ratownictwa przedmedycznego, zestawy ratownicze wykonane według wytycznych Komendy Głównej Państwowej Strazy Pożarnej, wyposażone na bazie standardu R1 do ratownictwa przedlekarskiego. Nowa torba medyczna pozwoli zwiększyć gotowość bojową jednostki OSP Mstów, która będą w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym jest aktywna, często wyjeżdża do zdarzeń i akcji ratowniczo-gaśniczych.torba wnętrze krus3

            Teren gminy Mstów jest zdominowany przez rolnictwo, które jest jednym z najniebezpieczniejszych rodzajów działalności zawodowej.Dzięki szeroko zakrojonej prewencji, prowadzonej przez KRUS, ośrodki doradztwa rolniczego, państwowe agencje zajmujące się rolnictwem, na terenie województwa śląskiego w ciągu ostatnich 6 lat statystyka wypadkowa w rolnictwie zmalała o blisko 33 procent.

            W imieniu jednostki OSP Mstów torbę medyczną odebrali druh Marcin Czapski, naczelnik OSP Mstów i druh Eugeniusz Cierpiałowski, wieloletni Prezes jednostki w Mstowie.

            - Jest to wyraz szacunku i wielkiego uznania za dotychczasową służbę społeczną - powiedział Piotr Dobosz, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie - Mam nadzieję, że przekazywany sprzęt wzmocni poczucie bezpieczeństwa mieszkańców sołectw i że nigdy nie będzie musiał być wykorzystany. Gdyby jednak tak się zdarzyło, niech przyniesie ulgę i pomoże wrócić do zdrowia.zdjęcia krus 1

            Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej zawsze cieszyli się wielkim uznaniem w oczach społeczeństwa. W ciągu dziesiątków lat strażacy z jednostek państwowych i OSP w Polsce nie tylko chronili przed pożarem, zwalczali ogień, ratowali dobytek, zdrowie i życie, ale w pierwszych dniach niepodległości bywali także stróżami ładu i porządku, a niekiedy współorganizatorami lokalnego życia społecznego i kulturalnego. Siedziba OSP wszędzie w Polsce jest zwykle miejscem gdzie skupia się życie towarzyskie i kulturalne lokalnej społeczności. Miejscem, gdzie popularyzowano lokalne tradycje i zwyczaje.zdjęcie krus2

            W środku torby wykonanej z trwałego, nieprzemakalnego materiału znajdują się różnego rodzaju materiały opatrunkowe, w tym hydrożelowe i hipoalergiczne, szyny
do unieruchamiania złamań, kołnierz ortopedyczny, nożyczki do rozcinania ubrań. Jest również latarka na głowę, folia życia, rurki Guedela, worek samorozprężalny do wentylacji czynnej i biernej. Torbę można nosić w rękach lub na ramieniu i plecach. Do reduktora tlenowego jest dostęp bez konieczności otwierania całej torby.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com