^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Międzynarodowy Dzień Rzepaku

Międzynarodowy Dzień Rzepaku

Temat przewodni:

EUROPEJSKIE ŹRÓDŁA BIAŁKA, 
W TYM ŚRUTA RZEPAKOWA JAKO ALTERNATYWA DLA IMPORTU SOI

  18 maja 2017 r.  Minikowo k. Nakła

Międzynarodowa debata z udziałem przedstawicieli europejskich związków producentów roślin oleistych (EOA) oraz ponad 300 rolników i ekspertów uprawy rzepaku. 

Program:

10.00-10.30     Wprowadzenie do debaty – innowacje w wykorzystaniu śruty rzepakowej
                      prowadzenie: prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda

10.30-11.00     Europejskie doświadczenia współpracy rolników, nauki i biznesu w produkcji rzepaku
                      goście zagraniczni

11.00-12.30     Debata – Europejskie źródła białka, w tym śruta rzepakowa jako alternatywa dla importu soi
                      prowadzenie: Karol Bujowczek, top agrar Polska

12.30              Przerwa kawowa 

12.30              Prezentacja grup operacyjnych w trakcie tworzenia z województwa kujawsko-pomorskiego
                      stoiska wystawowe

13.00              Zwiedzanie pól doświadczalnych
                      34 odmiany rzepaku, rośliny bobowate, maszyny rolnicze oraz z firmy zajmujące się profesjonalną ochroną roślin

 

Kontakt: Adam Piszczek, tel. 52 386 72 37

mdr 2017

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com