^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Stoisko informacyjno-promocyjne „Wiedza i innowacje” na targach AGROTECH w Kielcach

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu informuje, że w ramach działań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przygotowane zostanie na Targach Agrotech w Kielcach, w dniach 18-20 marca br. – stoisko informacyjno-promocyjne „Wiedza i innowacje”. W Hali H na powierzchni ponad 300 m kw. przedstawiciele ośmiu instytutów naukowych zaprezentują swoje osiągnięcia, ze szczególnym uwzględnieniem wyników prac badawczych w zakresie rozwiązań innowacyjnych w rolnictwie, a specjaliści CDR i Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego prowadzić będą konsultacje w zakresie technologii produkcji rolniczej, przetwórstwa produktów rolnych na poziomie gospodarstwa, integrowanej ochrony roślin, finansowego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

   cdr         Przez wszystkie dni trwania tragów, odbywać się będą ciekawe spotkania połączone z prezentacjami przygotowanymi przez przedstawicieli nauki i doradztwa rolniczego, dotyczące innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie oraz instrumentów finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rolnicy będą mogli skonsultować swoje pomysły i zamierzenia inwestycyjne z przedstawicielami nauki i doradztwa rolniczego. Będzie można swobodnie porozmawiać z najlepszymi specjalistami, praktycznie ze wszystkich branż rolnictwa.

informacja nadesłana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com