^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

XLIII Dni Otwartych Drzwi

Gospodarstwa demonstracyjne - bydło mięsne

logotypy bydlo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów
demonstracyjnych i działań informacyjnych”, w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja realizowana w ramach Konsorcjum, którego liderem jest
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

W dniu 16 marca 2023 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zawarło umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” pn. „Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” Operacja będzie realizowana w ramach konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz z Instytutem Zootechniki w Balicach, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz 16 ośrodkami doradztwa rolniczego. Operacja jest wspófinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Operacja ma na celu promowanie i upowszechnianie wśród rolników dobrych praktyk i innowacji w zakresie chowu i hodowli bydła ras mięsnych.

Operacja polega na:

  1. założeniu obiektów demonstracyjnych w gospodarstwach prowadzących chów i hodowlę bydła ras mięsnych pozostających pod kontrolą użytkowości mięsnej i prowadzenia w tych obiektach działalności zgodnie z instrukcją,
  2. przeprowadzeniu demonstracji w obiektach demonstracyjnych,
  3. organizacji konferencji.

W każdym województwie zostanie założony co najmniej 1 obiekt demonstracyjny. Na terenie całego kraju powstanie 41 obiektów demonstracyjnych. Każda demonstracja uwzględni odpowiedni dobór ras, zasady żywienia i utrzymania zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne, wymogi dotyczące dobrostanu, zasady bioasekuracji gospodarstw i zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt, elementy rolnictwa precyzyjnego oraz zarządzania stadem i gospodarstwem.

Uczestnikami demonstracji będą rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy operacji typu „Premie dla młodych rolników”, w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”.

Obszar objęty operacją ma zasięg ogólnopolski.

Liczba uczestników demonstracji wynosi 2825 osób, w tym województwo śląskie 360 osób.

Realizacja operacji potrwa do końca czerwca 2025 roku.

 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie realizuje operację pn.

DEMONSTRACJE Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
CHOWU I HODOWLI BYDŁA RAS MIĘSNYCH,

w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego PROW 2014-2020.

W ramach operacji tworzone są w woj. śląskim 3 gospodarstwa demonstracyjne:

  1. Gospodarstwo Jacek Klimza, Łagiewniki Wielkie, ul. Topolowa 4, gmina Pawonków, pow. lubliniecki.
  2. Gospodarstwo Joanna Kubara, Kamienica Polska, ul. M. Konopnickiej 162 A, gmina Kamienica Polska, pow. częstochowski.
  3. Gospodarstwo Dżesika Grabinska, Kamińsko, ul. Kluczno 2, gmina Przystajń, pow. kłobucki

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia praktyczne, które odbędą się w obiektach demonstracyjnych zgodnie z poniższym harmonogramem.

W trakcie szkolenia zapewniamy:

  • catering (bufet kawowy, dwudaniowy obiad z deserem), odzież ochronną,
  • broszury informacyjne,
  • zaświadczenia o uczestnictwie w demonstracji ,
  • dojazd do gospodarstwa (transport zorganizowany lub zwrot kosztów dojazdu dla samochodów prywatnych)

Jedna demonstracja to trzy szkolenia praktyczne w gospodarstwie.

Dlatego jeżeli decydują się Państwo wziąć udział w bezpłatnej demonstracji, jednocześnie zobowiązują się Państwo do odbycia wszystkich 3 wizyt w trzech oddzielnych terminach.

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie po odbyciu wszystkich 3 szkoleń w gospodarstwie.
W jednym szkoleniu może uczestniczyć grupa 20 osobowa.

Demonstracje rozpoczynają się od godziny 09:00 i potrwają do godziny 14:15.

HARMONOGRAM DEMONSTRACJI

   Gospodarstwo demonstracyjne w Kamińsku
   Gospodarstwo demonstracyjne w Łagiewnikach Wielkich 
   Gospodarstwo demonstracyjne w Kamienicy Polskiej

Doposażenie gospodarstw w sprzęt

DEMONSTRACJE 2023
DEMONSTRACJE 2024

 

 

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com