^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Bezpłatne porady dla rolników w zakresie sporządzania wniosków obszarowych

04

Od 15 marca do 15 maja rolnicy mogą składać na wnioski o płatności bezpośrednie   w ARiMR. W tym roku tak jak i w poprzednim nabór odbywa się wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus.

W tegorocznej kampanii pojawiły się nowe rodzaje płatności związane z ochroną środowiska i klimatu. Są to tzw. Ekoschematy - mechanizmy realizowane są w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Henryka Kowalczyka, doradcy z Ośrodków Doradztwa Rolniczego bezpłatnie pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków. Pomoc odbywa się w formie porady dotyczącej sporządzania wniosków obszarowych.

Zapraszamy rolników do skorzystania z pomocy doradców Śląskiego Ośrodka Rolniczego w powyższym zakresie. Porad udzielamy w naszej siedzibie w Częstochowie a także we wszystkich siedzibach Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego oraz w wyznaczonych BP ARiMR od poniedziałku do piątku w godz. od godz. 7.30 do 15.30 a także w na terenie poszczególnych gmin (zazwyczaj jest to Urząd Gminy, Miasta lub Gminny Ośrodek Kultury) w wyznaczonych miejscach i terminach.

W celu ułatwienia kontaktu rolnika z doradcą na naszej stronie internetowej udostępniliśmy "Harmonogram obsługi wniosków przez pracowników ŚODR w zakresie sporządzania wniosków o płatności bezpośrednie" w kafelku o nazwie „Płatności obszarowe Harmonogram dyżurów”. W harmonogramie tym oprócz miejsc i terminów znajdują się numery telefonów pod które można dzwonić w sprawie porad dotyczących sporządzania wniosków obszarowych.

Prosimy rolników aby nie zwlekali z decyzją składania wniosków i zgłaszali się do naszych doradców już teraz. W tym roku ze względu na wprowadzenie nowych rodzajów płatności sporządzenie wniosku przed jego wysłaniem często wymaga więcej czasu, czekanie na ostatnią chwilę może skutkować oczekiwaniem w długiej kolejce do doradcy i niepotrzebnym stresem.

Zapraszamy rolników do naszych punktów, w których dyżurują nasi doradcy udzielający bezpłatnych porad w zakresie wypełniania wniosków obszarowych na rok 2023.

Gwarantujemy, że każdemu rolnikowi, który zgłosi się do nas w sprawie pomocy w sporządzeniu wniosku o płatności bezpośrednie zostanie udzielona bezpłatna porada.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com