^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

KONKURS "NAJLEPSZE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE" ROZSTRZYGNIĘTY

ItRIxzxbNXbkLTkpmQRSySeo3Hof9vmJ1yvwwySqj0i0 BU722tkce67Bv4puh2d QVNwm5NaCHAsDCrJEbDODGNvjtDmSNd Hfh C0O9y CocHjtsGJibbtkEuC

W dniu 3 września br. podczas otwarcia XXXI Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie został rozstrzygnięty XV konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w woj. śląskim. Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne stał się już tradycją, gdyż organizowany jest od wielu lat zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i krajowym.

Celem Konkursu jest prezentacja dobrych praktyk stosowanych w rolnictwie ekologicznym, zarówno w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej oraz upowszechnienie innowacyjnych metod produkcji rolniczej. Zadaniem konkursu jest inspirowanie rolników do podejmowania wyzwań i działań w zakresie rolnictwa ekologicznego.

W tegorocznej edycji wojewódzkiego etapu konkursu udział wzięły trzy gospodarstwa ekologiczne. Komisja konkursowa po wcześniejszej wizytacji oraz ocenie gospodarstw biorąc pod uwagę ich ogólną charakterystykę, wyniki ekonomiczne oraz dbałość gospodarzy o urodzajność i ochronę gleby przyznała następujące miejsca:

I MIEJSCE

Alicja Niemczyk

Gmina Kłomnice, powiat częstochowski

Pani Alicja Niemczyk prowadzi wraz z mężem gospodarstwo o powierzchni 3,5 ha, które położone jest w miejscowości Adamów w powiecie częstochowskim. Gospodarstwo podlega certyfikacji produkcji ekologicznej od 2020 roku i zajmuje się ekologiczną hodowlą kóz rasy Polska Biała Uszlachetniona. Na terenie gospodarstwa działa zagrodowa serowarnia z podziemną dojrzewalnią serów. Taleggio, Faisselle, Camembert czy Marcelinek to tylko niektóre z serów kozich powstających w gospodarstwie. Właściciele wypiekają również ekologiczny chleb w tradycyjnym piecu opalanym drewnem oraz prowadzą niewielką hodowlę kur niosek. Produkty z gospodarstwa sprzedawane są na Biobazarze w Katowicach. Rolnictwo ekologiczne stało się dla gospodarzy nie tylko sposobem na produkcję żywności wysokiej jakości, ale przede wszystkim sposobem na życie.

294217250 5836928729659475 5380880139548253048 n

281082801 5670061273012889 4551307504466368177 n

294738751 5854593144559700 1437424314057120767 n

290559602 5793769877308694 2676169034283773395 n

280106248 5630307346988282 8816190734042519625 n

285049373 5712958965389786 2356778040339659055 n

 

II MIEJSCE

Maria Sordyl

Gmina Porąbka, powiat bielski

Gospodarstwo położone jest w miejscowości Czaniec w gminie Porąbka w powiecie bielskim. Jest to certyfikowane gospodarstwo ekologiczne z ponad dwudziestoletnią tradycją. Pierwszy atest producenta zdrowej żywności uzyskano w 1996 roku, a Gospodarzom przyświeca idea prowadzenia gospodarstwa w harmonii z naturą. Na powierzchni około 3 hektarów prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca. Uprawiane są zboża, warzywa i owoce, hodowane jest bydło oraz utrzymywany jest drób. Z uwagi na atrakcyjne położenie geograficzne (podnóże Beskidu Małego) prowadzona jest również działalność agroturystyczna.

 

IMG 20220728 123231 1 002

IMG 20220728 123238 002

IMG 20220728 123253 002

IMG 20220728 123522 002

III MIEJSCE

Mateusz Lubieniecki

Gmina Kłomnice, powiat częstochowski

Gospodarstwo położone jest w miejscowości Śliwaków w gminie Kłomnice w powiecie częstochowskim. Od roku 2017 gospodarstwo jest certyfikowane w jednostce certyfikującej AGRO BIO TEST. W gospodarstwie prowadzona jest ekologiczna produkcja roślinna. Powierzchnia upraw wynosi około 28 ha. Uprawiane są głównie zboża, ale także gryka, gorczyca biała oraz facelia błękitna.

IMG 1111

IMG 1112

IMG 1114

Nagrody laureatom konkursu w formie statuetek i dyplomów wręczyli Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Henryk Kowalczyk oraz Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Pan Marek Dziubek.

305648768 5420017684720717 8791244038954731684 n

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszej owocnej pracy w podjętych działaniach.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com